Pagrindinis meniu
Všį Gabrielius

VšĮ „Gabrielius“

 

Vienintelis VšĮ „Gabrielius“ steigėjas Viešoji įstaiga Liuteronų diakonija.

 

VšĮ „Gabrielius“ direktorius Valdas Miliauskas.

 

Steigiamos VšĮ „Gabrielius“ veikla socialinė, jos veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus, siekti pagerinti priklausomybe sergančių ir jų artimųjų bei kitų psichologinių bei socialinių problemų turinčių žmonių gyvenimo kokybę. Teikdama psichologines, socialines, reabilitacines paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, įstaiga vykdo diakoninį darbą ir steigėjo misiją.

 
Reabilitacijos ir resocializacijos centras priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms

 

VŠĮ „Gabrielius", būdama Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios diakoninės veiklos dalis, siekia įrengti ilgalaikės reabilitacijos centrą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims Vyžių k. Šilutės raj., tokiu būdu prisidėti prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto nuotraukos pateikiamos žemiau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planai, tikslai, realios situacijos analizė

 

Reali situacija:

 

1. Priklausomybės liga nuo narkotinių medžiagų susergama nepastebimai – darant moralinius kompromisus, peržengiant narkotikų vartojimo pasekmių baimę, bei mėginant narkotinę medžiagą. Dažniausiai pirmą mėginimą lemią smalsumas.

 

2. Narkotinių medžiagų vartojimo statistika neatitinka realios situacijos – taip mano daugelis narkotikus vartojančių asmenų. Šimtai vartojančiųjų kelis metus slepia savo polinkį, neigia, arba nemato savo problemos ir nesikreipia pagalbos.

 

3. Vienas narkotikus vartojantis žmogus, savo vartojimo laiku, įtraukia nuo 7 iki 10 naujų potencialių vartotojų, kurie dažniausiai yra iš jaunimo tarpo. Geidžiamiausias taikinys – turtingos šeimos, iš kurių tikimasi pelnytis bei padengti su narkotikų vartojimu susijusias išlaidas.

 

4. Negausiai narkotines medžiagas vartojantis žmogus visuomenei yra pavojingesnis. Jo dėka sukuriamas mitas apie galimybę kontroliuoti potraukį narkotikams, nepasireiškus regimoms pasekmėms, sudaroma nekenksmingumo prielaida, todėl naujai įtraukiamų į vartojimą asmenų skaičius dažnai didesnis nei įgudusio vartotojo.

 

5. Vienas narkotikus vartojantis asmuo vidutiniškai per dieną išleidžia iki 200,00 Lt narkotinėms medžiagoms įsigyti. Tokiai sumai gauti, visuomenei padaroma žala siekia iki 500,00 – 600,00 Lt. Per metus vienas narkotikus vartojantis asmuo gali padaryti visuomenei žalos iki 216.000,00 Lt. Šiuo atveju negalima apskaičiuoti moralinių ir emocinių traumų, bei kitų išlaidų, susijusių su prarastu turtu ar sveikata visuomenės žmonėms.

 

6. Reabilituojant bent vieną asmenį yra apsaugomas žmonių turtas, saugoma sveikata, gerinama žmonių ir valstybės gyvenimo kokybė, mažinama „juodųjų“ pinigų apyvarta, stabdomas nusikalstamų grupuočių ir net terorizmo finansavimas. Reabilitacijoje išlaikomi 12 asmenų per metus išsaugotų iki 2.592.000,00 Lt vertės žmonių turto.

 

7. Manoma, kad apie 10% vartojančiųjų ieško pagalbos ir tik 2% iš jų pradeda naują gyvenimą. Vienas pakeitęs gyvenimą asmuo tampa įkvėpimu ir paskatinimu visiems kitiems sveikti, bei efektyviausiai teikia motyvaciją ir pagalbą sveikstantiems. Sugrąžintas į sveiką gyvenimą vienas asmuo per savo 20 metų sveiko gyvenimo gali išsaugoti iki 4.320.000,00 Lt vertės žmonių turto.

 

Tikslas: Sugrąžinti į pilnavertį visuomenės gyvenimą priklausomybe sergantį asmenį.

 

Vizija: VŠĮ „Gabrielius“ – tai moderniausias ir efektyviausias Lietuvoje reabilitacijos ir resocializacijos centras priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms, kuriame atnaujinant dvasinį (pneuminį), sielinį (psichologinį) ir kūnišką (somatinį) žmogaus potencialą, bei prevenciškai veikiant aplinką, gerinama sveikstančiųjų ir visuomenės gyvenimo kokybė.

 

Misija: VŠĮ „Gabrielius“, būdama Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios diakoninės veiklos dalis, siekia įrengti ilgalaikės reabilitacijos centrą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, tokiu būdu prisidėti prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

 

 

Uždaviniai:

 

1. Suteikti priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms laikiną, kokybišką apgyvendinimą įstaigos patalpose (Vyžiai), išsaugant jų orumą ir konfidencialumą.

2.  Suteikti fizinės sveikatos atstatymo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo galimybes.

3. Suteikti galimybes intelektualinei lavybai, savišvietai bei dvasingumo puoselėjimui.

4. Suteikti psichoterapines ir sveikatos, bei gyvenimo kokybės gerinimo paslaugas.

5. Suteikti galimybes atnaujinti ir įsigyti darbo bei tarpusavio pagalbos įgudžius.

6. Teikti ilgalaikę priežiūrą ir pagalbą užkertant kelią atkričiui.

7. Sudaryti sąlygas studentams, jų praktikos atlikimui.

 

Planai uždavinių įgyvendinimui:

 

1. Suteikti priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms laikiną, kokybišką apgyvendinimą įstaigos

patalpose (Vyžiai), išsaugant jų orumą ir konfidencialumą:

1.1. Pilnai suremontuoti ir pritaikyti gyvenimui ir darbui esamus pastatus;

1.2. Naudingai ir pavyzdingai sutvarkyti teritoriją.

 

2. Suteikti fizinės sveikatos atstatymo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo galimybes:

2.1. Įrengti vasaros sporto aikštelę, sporto – treniruoklių salę, pirtį ir maudyklę.

 

3.  Suteikti galimybes intelektualinei lavybai, savišvietai bei dvasingumo puoselėjimui:

3.1. Sudaryti sutartis su mokslinio švietimo organizacijomis ugdymui garantuoti;

3.2. Įkurti biblioteką, skaityklą ir audio – videoteką;

3.3. Kultūriniams renginiams ir dvasiniam susikaupimui naudoti Evangelikų Liuteronų Vyžių bažnyčios pastatą.

 

4. Suteikti psichoterapines ir sveikatos, bei gyvenimo kokybės gerinimo paslaugas:

4.1. Vykdyti 12 žingsnių programą;

4.2. Vykdyti motivacijos gerinimo užsiėmimus;

4.3. Vykdyti vertybinės psichoterapijos kursą;

4.4. Vykdyti menoterapijos krypties užsiėmimus;

4.5. Vykdyti tęstines psichologines ir socialines konsultacijas bei pagalbą;

4.6. Puoselėti sveikos gyvensenos programas.

 

5. Suteikti galimybes atnaujinti ir įsigyti darbo bei tarpusavio pagalbos įgudžius:

5.1. Įtraukti sveikstančius į bendrą darbą, kuriant ir puoselėjant reabilitacijos vaizdą;

5.2. Įrengti vaismedžių sodą ir sklypą daržovių auginimui, bei prižiūrai;

5.3. Įrengti naminių paukščių ir gyvūnų auginimo patalpas;

5.4. Bendruomeniškai auginti daržoves ir naminius gyvūnus;

5.5. Vykdyti pastatų eilinius remonto darbus, kuriems nebūtina specialistų priežiūra;

5.6. Atlikti teritorijos tvarkymo ir įrengimo darbus;

 

6.Suteikti galimybę sėkmingai sugrįžti į visuomenės pilnavertį gyvenimą:

6.1. Įtraukti sveikstančius į anonimines ir palaikymo grupes;

6.2. Padėti sveikstantiems susirasti gyvenamą būstą ir darbą;

6.3. Padėti sveikstantiems pradėti, arba tęsti mokslus, ar studijas;

6.4. Padėti skirtinguose miestuose įsigyti (nuomuotis) būstą sveikstančių resocializacijai;

6.5. Įtraukti sveikstančius į dalinės atsakomybės programą, apgyvendinant įstaigos būste.

 

7. Teikti ilgalaikę priežiūrą ir pagalbą, užkertant kelią atkričiui:

7.1. Teikti psichologines ir socialines konsultacijas, sugrįžus į pilnavertį gyvenimą;

7.2.Stebėti ir perspėti atkričio galimybes, bei esant reikalui suteikti trumpalaikę reabilitaciją.

 

Politika ir programos:

 

Reabilitacijos centrui įkūrimui, sveikstančiųjų apgyvendinimui, Lietuvos Liuteronų Bažnyčia skyrė pastatų kompleksą Vyžiuose (Šilutės raj.), bei numatė efektyvias poveikio programas jų sveikimo rezultatams pasiekti. Šios poveikio programos išsiskiria savitu požiūriu į sveikstantį: globaliu ir tridimensišku – dvasia, siela, kūnas - visas žmogus turi sveikti tolygiai, paklusdamas Kūrėjo numatytiems dėsniams. Dvasinės dimensijos teigiamam puoselėjimui naudojamos dvasingumo praktikos, sielinės – psichologinės intervencijos bei poveikiai, o kūniškos dimensijos ugdymui naudotinos sporto ir darbo veiklos.  

VŠĮ „Gabrielius“ numato 70-ies savaičių sveikimo programą, kuri padalinta į septynias dalis po dešimt savaičių kiekvienai. Dešimties savaičių laikotarpiai vadinami fazėmis, kurios atitinka sugrįžimo į pilnavertį gyvenimą žingsnius ir garantuoja nuoseklų tridimensinį žmogaus virsmą. Perėjimas į kitas fazes vyksta nuosekliai, pasiekus atitinkamus rezultatus. Sveikstantančiojo gyvenimas reabilitacijoje ribojamas dienotvarke ir vidaus taisyklėmis, kurios sąlygoja bendravimą su žmonėmis tiek centre, tiek už jo ribų, bei suteikia tvarką ir bendruomeniškumą.

Reabilitacijos centre sveikimo ir 12 žingsnių programas veda specialiai parengti asmenys. Psichologinę ir socialinę pagalba teikia tos srities specialistai. Centre ūkio priežiūrą organizuoja, gamina maistą bei kitus gyvenimo įgudžius lavina patys reabilitantai.
Projektuojamų pastatų nuotraukos ir planai:

 

·  Genplano schema

·  Pagalbinis pastatas 1A planas

·  Pagalbinis pastatas 2A planas

·  Pagrindinis pastatas 1A planas variantas B

·  Pagrindinis pastatas 1A planas variantas B_1

·  Pagrindinis pastatas 2A planas variantas A

·  Pagrindinis pastatas 2A planas variantas B