Pagrindinis meniu
Projekto įgyvendinimas


Projekto SEMPRE baigiamasis regioninis susitikimas Garliavoje

 

 

2019 m. vasario 15 d. įvyko baigiamasis regioninis projekto SEMPRE susitikimas. Į projekto užbaigimo renginį atvyko visų veikiančių diakonijų Lietuvoje atstovai, projekto SEMPRE partneriai iš Latvijos, diakonijos atstovai iš Lenkijos.

Susitikimo metu Lenkijos diakonijos generalinė direktorė Wanda Falk ir pastorius Marcin Pysz pristatė vykdomą veiklą Lenkijos diakonijose. Pasidalino patirtimi, pristatė vykdomus projektus.

Latvijos partneriai, Martin Urdze, pristatė vykdytus tarptautinio projekto SEMPRE mikro projektus Latvijos diakonijoje.

Lietuvos diakonija, VšĮ „Liuteronų diakonija“, atstovaujama regiono koordinavimo grupės vadovės Ingridos Karūnienės, įgalinimo tinklo koordinatorės Evelinos Tamošaitytės, direktoriaus kun. Mindaugo Kairio plačiai pristatė vykdytą tarptautinį projektą SEMPRE, vykdytus mikro projektus, pasiektus rezultatus.

Projektas SEMPRE – SOCIALINIS ĮGALINIMAS KAIMO VIETOVĖSE – aprėpė visą Baltijos jūros regioną.

Projekto idėją maždaug prieš 4 metus ir partnerystės iniciatyvą pasiūlė Schleswig-Holstein diakonija Vokietijoje, kuri buvo atlikusi mokslinių tyrimų projektą, skirtą vienišiems tėvams Schleswig-Holsteine.

2016 metais subūrus partnerines valstybes ir organizacijas buvo pradėtas įgyvendinti projektas Baltijos jūros regione. Projektas aprėpė visą Baltijos jūros regioną – 16 partnerių iš 9 valstybių: Vokietijos, Belgijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos.

SEMPRE projekto tarpsektorinę partnerystę papildė vėl gi dar daugiau susijusių organizacijų kiekvienoje partnerinėje valstybėje, kurios daugiausiai dalyvavo vietos įgalinimo tinkluose ir regioninėse koordinavimo grupėse.

Projektas SEMPRE buvo skirtas stiprinti socialinių paslaugų teikimą kaimo vietovėse Baltijos jūros regione.

Socialinių paslaugų teikėjai, viešojo sektoriaus organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kitos institucijos teikiančios ir organizuojančios socialinių paslaugų teikimą regionuose buvo raginamos įtraukti galutinius paslaugų vartotojus į socialinių paslaugų vystymą ir teikimą.

Kaip projekto rezultatas buvo parengtas Handbook – paslaugų vadovas (įgalinimo vadovas), kuriame sudėtos rekomendacijos darbui su tikslinėmis grupėmis.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį reguliariai vyko tarptautiniai susitikimai, tarptautinės konferencijos, kuriose buvo aptariamos vykdomos veiklos, pristatomi partnerių nuveikti darbai, aptariami projekto įgyvendinimo klausimai.

Vienas iš tarptautinių partnerių susitikimų vyko ir Lietuvoje. 2018 m. balandžio 5 – 7 dienomis Klaipėdoje organizuotas visų projekto partnerių tarptautinis susitikimas. Susitikimo metu buvo suorganizuota išvyka į reabilitacijos centrą Vyžiuose „Gabrielius“.

Lietuvoje buvo „sukurti“ du vietos įgalinimo tinklai Jurbarko bei Pagėgių regionuose.

Jurbarko regione buvo dirbama su vienišais tėvais.

Pagėgių regione su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis.

Į projekto įgyvendinimą regionuose aktyviai įsitraukė ir didelis ratas partnerių:

VšĮ „Gabrielius“, Klaipėdos universitetas, Pagėgių savivaldybė, Jurbarko rajono  savivaldybė, Jurbarko švietimo centras, „Jurbarko sandora“, Skirsnemunės mokykla, Vadžgirio mokykla, VVG „Pagėgių kraštas“, VVG „Nemunas“, Jurbarko verslo ir turizmo informacijos centras.

 

Atlikus vienišų tėvų poreikių nustatymo, jog tai pakankamai „plati“ tikslinė grupė įvairiais aspektais: amžiumi, išsilavinimu, patirtimi, užimtumo ir finansinių galimybių.  Tyrimo metu nustatyta, jog vienišiems tėvams trūksta tarpusavio bendravimo, galimybės bendrai vykdyti veiklas, organizuoti ir dalyvauti šioje veikloje.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus buvo nuspręsta organizuoti dviem etapais. Pirmasis etapas vienišų tėvų popietė. Antrasis etapas asmeninių bei profesinių gebėjimų ugdymo mokymai. Pirmieji mikro projekto žingsniai prasidėjo 2017 m. rugsėjo 2 d. suorganizavus šeimos popietę „Dovanok, mainyk, aukok“.

Šventės metu tėveliai galėjo parduoti, mainyti, dovanoti drabužius ir generuoti socialinio verslo idėjas, pasisemti gerosios praktikos ir patirties iš šventės kvietinių svečių: aromaterapeutės, nuosavo verslo savininkės, kirpėjos ir kosmetologės-visažistės.

Atskleidus aktualiausių kompetencijų tobulinimo poreikį – organizuotas mokymų ciklas nukreiptas į vienišų tėvų vadybinių gebėjimų ugdymą.

Dviejų dienų mokymai „Asmeninis efektyvumas darbe: laiko planavimo perspektyvoje“, „Aktyvūs pardavimai ir socialinis marketingas“ temomis. Vykdyti ar pradėti inicijuoti individualią veiklą veiklą, verslą reikalingi tam tikri įgūdžiai, kurių ugdymui ne kiekvienas turi galimybę tokioms investicijos, o ypatingai vieniši tėvai. Kurie ilgą laikotarpį būna „atskirti“ nuo darbo rinkos. Šie mokymai prisidėjo prie tikslinės grupės narių tolimesnio mikro projekto veiklos – konkretaus projekto verslo plano rengimo.

Nuo asmeninių kompetencijų tobulinimo mokymų pereinant prie praktinio paslaugos kūrimo proceso, vieniši tėvai, turėjo galimybę matyti ir praktiškai mokintis ir prisidėti prie realaus ir konkretaus verslo projekto rengimo į kurio vykdomą veiklą, planuojama ir numatoma, jog bus įtraukti ir patys vieniši tėvai.

Atlikus tikslinės projekto grupės – priklausomybės ligomis sergančių bei su šia grupe dirbančių asmenų poreikių tyrimą, buvo išgryninta socialinių paslaugų plėtros idėja – tęstinė profesionali pagalba resocializacijos procese.

Pagėgių regione, mikro projektas pradėtas įgyvendinti 2018 metų pradžioje. Pagėgių regiono mikro projekto pagrindine idėja tapo socialinių paslaugų plėtros poreikis. Mikro projekto metu organizuotos profesionalios suvervizijos, socialinio palaikymo paskaitos, strateginė organizacijos sesija – mokymai – prisidėję prie profesionalios pagalbos specialistų parengimo naujos paslaugos teikimui Klaipėdoje ir Garliavoje.

Kompleksinių mokymų metu buvo parengta palaikymo komanda susidedanti iš priklausomybės ligomis sergančių asmenų bei asmenų dirbančių su tiksline grupe. Sukurta inovatyvi paslauga jau šiuo metu yra teikiama VšĮ „Gabrielius“ klientams. Tačiau ši paslauga sulaukė didelio dėmesio ir susidomėjimo ir iš kitų su panašia tiksline grupe dirbančių organizacijų.

Tikimąsi, jog šis modelis turės galimybę būti pritaikytas ir kitose organizacijose, dirbančiose su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis srityje.

Projekto rezultatų paketą su parengta medžiaga galima pritaikyti konkrečiame vietos socialiniame ir ekonominiame kontekste, konkrečioje teisinėje sistemoje arba  palankių socialinių sąlygų neturinčiai grupei, tuo tarpu dalis patirties bus apskritai aktuali socialinių paslaugų teikėjams, dirbantiems su skirtingomis grupėmis Baltijos jūros regione. „Įgalinimo vadovas“, kartu su įgyvendintų mažų projektų aprašymais, taps priemone pasidalinti šia patirtimi su socialinių paslaugų teikėjų personalu ir paskatinti juos pritaikyti ją praktikoje.

„Įgalinimo vadovą“ galės naudoti partnerių ir jų narių organizacijų personalas, bei susijusių organizacijų, dalyvaujančių vietos įgalinimo tinkluose ir regioninėse koordinavimo grupėse, darbuotojai. Jis taip pat bus teikiamas projekto seminaruose ir konferencijose, bei trečiosios šalies konferencijose projekto pabaigoje. Taip pat bus dalinamos nemokamos kopijos žinių skleidėjams ir organizacijoms, veikiančioms socialiniame sektoriuje, kurios bus skatinamos perduoti jas savo narėms. Be to, švietimo įstaigos, rengiančios socialinius darbuotojus ir socialinius verslininkus, taip pat bus skatinamos vadovautis „Įgalinimo vadovu“, nes jis padeda gerai suprasti įgalinimo priemones ir procesus, aktualius visiems tiems, kas nori įnešti pokyčių savo darbe.

Politikos rekomendacijos – trumpas dokumentas, kuriame pateikiamos projekto veiklos išvados ir rekomendacijų rinkinys politikos formuotojams vietos, regioniniu, šalies ir ES lygmeniu. Jos orientuotos į politinę ir finansinę sistemą, pagal kurią dirba trečiasis sektorius, ir akcentuoja sunkumus, kuriuos sąlygoja ekonominiai ir socialiniai sunkumai. Jos taip pat pabrėžia paslaugų teikėjų, kaip darbdavių, ekonomikos dalyvių, tarpininkų tarp asmenų ir valstybės valdomų gerovės organizacijų, socialinės aprėpties skatintojų, ir socialinių inovacijų ir verslumo skatintojų ir lengvintojų, vaidmenį ir funkcijas. Politikos rekomendacijose atsižvelgta į specifines kaimo vietovių sąlygas ir akcentuojamos socialinio sektoriaus skatinamo ekonominio augimo galimybės. Siekiant patenkinti SEMPRRE įgalinimo poreikius, rekomendacijos bus pateiktos aiškia kalba ir laisvai prieinamos SEMPRE partnerių interneto svetainėse.

Susipažinti su vykdytu projektu, projekto rezultatais, visą informaciją galite rasti šioje svetainėje www.sempre-project.eu

O visos diakonijos Lietuvoje ir visos organizacijos norinčios plėtoti ir tobulinti savo vykdomą veiklą gali kreiptis į VšĮ „Liuteronų diakonija“ atstovus dėl pasidalinimo projekto patirtimi.

  

 
Baigiamasis tarptautinis partnerių susitikimas Hamburge

 

 

                      SEMPRE partneriai 2019 m. sausio 23-24 d. susitiko Economical Forum HafenCity, Hanburge į baigiamąjį tarptautinį partnerių susitikimą.

                      Susitikimo metu kiekviena partnerinė valstybė pasidalino grįžtamuoju ryšiu apie visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. Atskiros darbo grupės buvo skirtos paskutiniems rezultatams aptarti, pasidalinti nuomonėmis apie politines rekomendacijas ir aptarti jau parengtą rekomendacijų projektą. Nors baigiamasis tarptautinis partnerių susitikimas buvo skirtas baigiamiesiems klausimams dėl projekto užbaigimo, bet nepaisant to paskutinės SEMPRE veiklos vietos lygmeniu įgyvendinamos dar iki vasario mėnesio pabaigos.

                      Antrąją susitikimo dieną dalis partnerių, pakviestų į projekto pratęsimą, aptarė SEMPRE projekto pratęsimo Interreg Baltijos jūros programai klausimus.

Džiaugiamės, jog į projekto pratęsimo partnerių komanda taip pat buvo pakviesta ir VšĮ „Liuteronų diakonija“. Projekto pratęsimo įgyvendinimas numatomas šių metų vasarą.

  
Baigiamoji konferencija Rygoje

 

 

                      „Make Empowerment Happen“ – lapkričio 27-28 d. baigiamosios konferencijos Rygoje šūkis pasitiko viso Baltijos jūros regiono partnerius, mikro projektų dalyvius ir kitus konferencijos svečius. Tai buvo tarptautinė konferencija, kurios metu visos projekto Baltijos jūros regiono valstybės pristatė įgyvendintus mikro projektus, sukurtus „produktus“.

                      VšĮ „Liuteronų diakonija“ vykdytus mikro projektus Jurbarko bei Pagėgių regione pristatė regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė.

Apie 100 dalyvių susirinko į Rygos universitetą. Konferencijos metu ne tik pristatyti mikro projektai, tačiau pristatytas ir pagrindinis projekto siektinas rezultatas „Įgalinimo vadovas“ bei parengti leidiniai apie mikro projektus visose partnerinėse valstybėse. Nors pristatyti mikro projektai tai mažos apimties iniciatyvos, tačiau tai reikšmingos iniciatyvos padedančios kurti naujas socialines paslaugas, kuriose dalyvauja patys paslaugų gavėjai.

Darbo grupėse, konferencijos svečiai, buvo pakviesti pasidalinti savo idėjomis apie tolimesnes perspektyvas paslaugų teikėjų dalyvavimą ir socialinių paslaugų teikimą Baltijos jūros regione ateityje.                     

Baigiamasis tarptautinis partnerių susitikimas planuojamas 2019 m. sausio mėnesį, Hamburge, Vokietijoje.

 


 
VIII Projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (Social Empowerment in Rural Areas - SEMPRE) partnerių susitikimas Liepojoje

 

 

                      2018 m. rugsėjo 12 - 14 dienomis Latvijoje, Liepojos mieste, įvyko jau aštuntasis SEMPRE projekto partnerių susitikimas. VšĮ  „Liuteronų diakonija“ atstovavo vietos įgalinimo tinklo koordinatorė Evelina Tamošaitytė ir Regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė.

                      Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas mikro projektų pristatymui partnerinėse valstybėse. Taip pat diskutuota apie galutinius projekto rezultatus – parengtą „Įgalinimo vadovą“, mokymo modulius. „Nordregio“ partneriai iš Norvegijos pristatė „Įgalinimo vadovo“ rengiamą medžiagą. Pagrindinių rezultatų užbaigimas: Organizacijų veiksmų planas, dabartinės „Įgalinimo vadovo“ statuso pristatymas, trumpi bandomųjų mokymų partnerių pranešimai, diskusijos apie atliktą darbą, SEMPRE mikro projektų video peržiūra. Taip pat aptarta baigiamoji konferencija Rygoje, pasidalinimas darbais.

                      Susitikimo metu taip pat aplankyta mikro projekto įgyvendinimo organizacija „Libava“ Grobinos mieste. Pristatyta mikro projekto veikla.

                      Paskutinę susitikimo dieną aptartos konkrečios projekto pratęsimo idėjos. Projekto pratęsimo galimybės numatomos 2019 metais.

                      Baigiamoji projekto SEMPRE konferencija planuojama šių metų lapkričio mėnesį Rygoje, baigiamasis tarptautinis susitikimas 2019 m. sausio mėnesį Hamburge.

 

 
Verslumo ir inovatyvių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių bei Jurbarko regionuose

 

 

Ne vienerius metus vykdanti veiklą diakoninėje-socialinėje srityje, įgyvendinanti tarptautinius projektus, plėtojanti ir stiprinanti visų veikiančių diakonijų veiklą Lietuvoje, VšĮ „Liuteronų diakonija“, pakviesta Vokietijos partnerių - Schleswig-Holstein diakonijos, prisijungė prie 11 valstybių bendro projekto SEMPRE įgyvendinimo pagal 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Lietuvos diakonijų stoginei organizacijai tokio masto ir pobūdžio projektas kaip SEMPRE įgyvendinimas ir administravimas buvo didelis iššūkis. Trejų metų projekto įgyvendinimo laikotarpyje įgyta patirtis VšĮ „Liuteronų diakonija“ organizacijai leido sustiprėti iš vidaus bei pasiruošti tinkamai atstovauti diakonijos interesus tiek valstybiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, įgijo administravimo patirties didelės apimties projektų įgyvendinime.

 

 

Projektas SEMPRE (Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse („Social Empowerment in Rural Areas“) bus baigtas įgyvendinti dar tik 2019 metų vasario mėnesį, tačiau pasiektais rezultatais jau galime pasidžiaugti dabar.

Projekto metu dvejuose regionuose, Pagėgiuose ir Jurbarke, į vykdomo projekto procesą aktyviai įsitraukė nevyriausybinės ir biudžetinės įstaigos (Klaipėdos universitetas, rajono savivaldybės, švietimo įstaigos, socialines paslaugas teikiančios ir kuruojančios įstaigos, turizmo informacijos centrai, verslo centrai, NVO ir kt.). Nuo 2016 metų buvo intensyviai dirbama su dviem projekto tikslinėmis grupėmis – Pagėgiuose su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis ir organizacijos personalu, Jurbarko regione su vienišais tėvais. Atlikus tikslinių grupių poreikių tyrimus buvo inicijuoti du mikro projektai. Tai pirmos Lietuvoje realios iniciatyvos kurti naujas paslaugas regionuose į šių paslaugų kūrimą įtraukiant inicijuojamų paslaugų gavėjus - projekto tikslines grupes.

Pirmieji mikro projektų veiklų žingsniai prasidėjo 2017 m. rugsėjo 2 dieną suorganizavus šeimos popietę „Dovanok, mainyk, aukok“, kurios metu sulaukta gausaus būrio vienišų mamų bei tėvelių su vaikais, kuriems buvo sukurta bendravimo platforma-šeimų bendruomenė, kurioje sudarytos sąlygos bendrai vienišų tėvų veiklai. Šventės metu jie galėjo parduoti, mainyti, dovanoti drabužius, žaislus, tuo pačiu metu bendrauti, tikslinių susitikimų su specialistais metu dalintis ir generuoti socialinio verslo idėjas.

 

 

Atliepiant į tikslinės grupės asmeninių bei profesinių-verslumo gebėjimų trūkumus buvo inicijuoti intensyvūs „Grand Partners“ bei verslo plano rengimo mokymai. Dviejų dienų mokymai „Asmeninis efektyvumas darbe: laiko planavimo perspektyvoje“, „Aktyvūs pardavimai ir socialus marketingas“ temomis. Vykdyti ar pradėti inicijuoti individualią veiklą, verslą reikalingi tam tikri įgūdžiai, kurių ugdymui ne kiekvienas turi galimybę tokioms investicijoms, o ypatingai vieniši tėvai. Kurie ilgą laikotarpį būna „atskirti“ nuo darbo rinkos, tad grįžimas į darbą būna sudėtingas procesas. Šie mokymai prisidėjo prie tikslinės grupės narių tolimesnio mikro projekto veiklos – konkretaus projekto verslo plano rengimo. Nuo asmeninių kompetencijų tobulinimo mokymų pereinant prie praktinio paslaugos kūrimo proceso, vieniši tėvai, turėjo galimybę matyti ir praktiškai mokintis ir prisidėti prie realaus ir konkretaus verslo projekto rengimo į kurio vykdomą veiklą, planuojama, bus įtraukti ir patys paraiškos rengėjai.

 

 

Tuo tarpu, Pagėgių regione, mikro projektas pradėtas 2018 metų pradžioje, naujos paslaugos – socialinis palaikymas – kūrimo veiklos. Pagėgių regiono mikro projekto pagrindine idėja tapo socialinių paslaugų plėtros poreikis. Mikro projekto metu organizuotos profesionalios supervizijos, socialinio palaikymo paskaitos, strateginė organizacijos sesija – mokymai - prisidedantys prie profesionalios pagalbos specialistų parengimo naujos paslaugos teikimui Klaipėdoje ir Garliavoje. Kompleksinių mokymų metu buvo parengta palaikymo komanda susidedanti iš priklausomybės ligomis sergančių asmenų bei asmenų dirbančių su tiksline grupe. Sukurtos inovatyvios paslaugos diegimo procese ir jau šiuo metu sukurta paslauga yra teikiama ne tik VšĮ „Gabrielius“ klientams, bet ir sulaukė didelio dėmesio ir susidomėjimo iš kitų su panašia tiksline grupe dirbančiomis organizacijomis. Tikimąsi, jog šis modelis turės galimybę būti pritaikytas ir kitose organizacijose Lietuvoje dirbančiomis su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis.

 

 

Džiaugiamės, jog VšĮ „Liuteronų diakonija“ tarp visų stipriausių socialines paslaugas organizuojančių ir kuriančių projekto partnerių Europoje yra lygiavertė partnerė. O šio projekto dėka turėjo unikalią galimybę prisidėti prie  socialinių paslaugų vadovo kūrimo, kuriuo galės naudotis paslaugų teikėjai, universitetai, valstybių vyriausybės ir savivaldybės bei kitos organizacijos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Paskutinis projekto įgyvendinimo pusmetis skirtas visų projekto partnerinių valstybių bendrai kuriamam Handbook – socialinių paslaugų vadovo medžiagos sisteminimui, maketavimui, spausdinimui ir pristatymui baigiamojoje projekto konferencijoje Vokietijoje, kuri planuojama 2019 metų pradžioje.

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“ projekto SEMPRE koordinatorių informacija.

 
Vieniši tėvai rengia verslo planą – mikro projektas tęsiasi Jurbarko regioneBalandžio 21 dieną prasidėję ir dvi dienas trukę verslo plano praktiniai mokymai tapo tikru išbandymu projekto tikslinės grupės nariams. Nė vienas iš mokymuose dalyvavusių asmenų savo ankstesnėje veikloje niekada nebuvo susidūrę su dokumentų rengimu, paraiškų rašymu. Mokymų lektorė atkreipdama dėmesį į tikslinę mokymų grupę pritaikė praktinį paraiškos ir verslo plano mokymų metodą.

Mokymų dalyviai  išnagrinėjo ir detaliai aptarė konkretų verslo planą, kartu su mokymų lektore diskutavo ir pildė paraišką, mokomąją verslo plano formą, remdamiesi pateiktais skaičiais pagal nustatytas formules mokinosi skaičiuoti ekonominio gyvybingumo rodiklius, rengė sąmatą. Viso proceso metu vyko komandinis darbas, kurio rezultatas – parengta konkrečios idėjos paraiška ir verslo planas socialiniam verslui Jurbarko regione vykdyti.

Projekto SEMPRE metu inicijuotos mikro projekto veiklos tapo didele, Jurbarko regiono tikslinės grupės, perspektyva ne tik tobulinti savo idėjas, bet ir realiai jas įgyvendinti.


Verslumo bei asmeninio efektyvumo mokymai vienišiems tėvams – SEMPRE mikro projektas Jurbarko regionePrasidėjus antrajam mikro projekto, Jurbarko regione, etapui suburta tikslinė projekto grupė – vieniši tėvai - rinkosi į profesionalius verslumo bei asmeninio efektyvumo mokymus. Džiaugiamės, jog viešame renginyje dalyvavo ne tik vienišos mamos, bet atsirado ir vienišų tėvelių.

Įsilieti į darbo rinką, vykdyti individualią darbinę veiklą ar pradėti savo verslą, po ilgos pertraukos, kai tenka ilgai rūpintis savo vaikais yra nelengvas iššūkis. Pervargę ir nebepajėgiantys susitvarkyti su savo buitimi, siekdami integruotis į darbo rinką vieniši tėvai „griebiasi visko iš eilės“, neįvertindami savo gebėjimų, stokodami įgūdžių kontroliuoti tiek asmenines, tiek darbines situacijas, susiduria su nepasitikėjimo atsiradimu bei kitomis psichologinėmis problemomis ir išgyvenimais.

Mokymuose dalyvaujančių tikslinės grupės narių amžius, išsilavinimas, gyvenimiška bei darbinė patirtis skirtingos, tad šie mokymai buvo iššūkis ir mokymų lektoriams.

Mokymai vyko balandžio 7 ir 14 dienomis. Pirmąją mokymų dieną aptarta tema „Asmeninio efektyvumo darbe: laiko planavimo perspektyva“. Antroji mokymų diena skirta „Aktyvūs pardavimai ir socialinių tinklų marketingas“ temai.

Produktyviai praleistas laikas ne tik klausantis profesionalių lektorių, bet ir aktyviai įsitraukiant į diskusijas, praktines užduotis, vienišiems tėvams ne tik pakėlė asmeninę motyvaciją. Dalyvaudami šiuose mokymuose, jie įgijo ir naujų įgūdžių, susiformulavo ir išsikėlė asmeninius savo tikslus, išsigrynino savo gyvenimo vizijas, netolimos ateities prioriterus. Šie mokymai – tai investicija į vienišų tėvų sėkmingą karjerą bei asmeninį gyvenimą. Šių mokymų dėka įgyti gebėjimai praktiškai bus panaudoti tęsiant mikro projektą – organizuojant verslo plano rengimo praktinius mokymus.


Mikro projekto veiklos Pagėgių regioneKovo pabaigoje įvyko paskutinis organizacijos VšĮ „Gabrielius“ supervizijos susitikimas Klaipėdos universitete. Vykdant mikro projekto veiklas, Pagėgių regiono tikslinei grupei, buvo suorganizuoti keturi supervizijos susitikimai. Organizacijos darbuotojų supervizijas vedė profesionali supervizorė Doc. dr. Asta Kiaunytė. Supervizijos procese dalyvavo VšĮ „Gabrielius“ centro darbuotojai bei tikslinės projekto grupės nariai.

VšĮ „Gabrielius“ darbo kolektyvo supervizijos proceso metu, grupės dalyviai mokinosi vieni iš kitų: dalinosi problemomis, aptarė savo asmeniškus probleminius atvejus, su kuriais susiduria kiekvieną dieną darbo aplinkoje, ieškojo tarpusavio santykių bei santykių su klientais kokybės gerinimo sprendimų. Džiaugiamės, jog supervizijų metu į šį procesą įsitraukė ir VšĮ „Gabrielius“ direktorius Valdas Miliauskas. Svarbu, jog tinkamų sprendimų ieško ne tik organizacijos darbuotojai, bet tai yra aktualu ir įstaigos vadovui.

Mikro projekto veiklos Pagėgių regione toliau tęsiamos organizuojant tikslinius mokymus orientuotus į naujos paslaugos kūrimą – socialinis palaikymas. Šią paskaitų sesiją nuo sausio mėnesio veda Doc. dr. Valdas Rimkus.


VII-asis projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (Social Empowerment in Rural Areas - SEMPRE) partnerių susitikimas Vaasa, Suomijoje2018 m. kovo 14 - 16 dienomis Suomijoje, Vaasa mieste, įvyko jau septintasis SEMPRE projekto partnerių susitikimas. VšĮ  „Liuteronų diakonija“ atstovavo direktorius kun. Mindaugas Kairys ir VšĮ „SantakaLT“ atstovas Gediminas Anužis.

Susitikimo metu daug kalbėta apie jau pradėtus įgyvendinti mikro projektus visose partnerinėse valstybėse. Pristatytos kiekvienos šalies prezentacijos apie vykdomą mikro projektų veiklą leido ne tik dalintis ir susipažinti su kitų valstybių inicijuojamomis veiklomis, bet ir kėlė dideles diskusijas.

Didžioji susitikimo laiko dalis buvo skirta mikro projektų prezentacijoms, LEN koordinatorių grupės narių diskusijoms (focus on service development, roadmap bei handbook rengimui, training modules.

Lietuvoje vykdomų mikro projektų veiklas pristatė VšĮ „SantakaLT“ atstovas Gediminas Anužis. Mikro projektų įgyvendinimas Lietuvoje vyksta organizuojant veiklas su dviem skirtingomis tikslinėmis projekto grupėmis. Tikslinių grupių darbe taikytos skirtingos service devepoment and support tools priemonės: logframe ir lean Canvas, logframe. Prezentacijos metu pristatytos dviejų tikslinių grupių vykdomų mikro projektų veiklos, iškeltos aktualiausios problemos. Pristatyti antrieji mikro projektų įgyvendinimo etapai numatyti Pagėgių bei Jurbarko regionuose.

Džiaugiamės, jog tarptautinio projekto partnerių susitikime, Lietuva, buvo laikyta ir įvardinta kaip projekto viešinimo pavyzdžiu.

Aštuntasis partnerių susitikimas planuojamas šių metų rudenį.


Startavo mikro projektas Pagėgių regione

 

 

Mikro projekto veiklos nuo sausio mėnesio pradėtos vykdyti ir Pagėgių regione. Mikro projekto veiklos Pagėgių regione nukreiptos į naujų paslaugų kūrimą – socialinio palaikymo paslauga. Siekiant ugdyti inovatyvių socialinių paslaugų teikėjus pradėti organizuoti supervizijų susitikimai su organizacijos darbuotojais bei tikslinės grupės nariais – priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis.

Organizacijos darbuotojai, teikiantys paslaugas asmenims, esantiems priklausomybės situacijoje, neišvengiamai susiduria su įvairiais iššūkiais, profesinio perdegimo sindromu, pasipriešinimu, įtampa, konfliktais, nuo kurių didžiąja dalimi priklauso jų savijauta ir darbo rezultatai. Gebėjimas spręsti konfliktines situacijas ir išbūti įtampose yra vienas svarbesnių darbuotojų gebėjimų, palaikant bendradarbiaujantį santykį su kolegomis, asmenimis, esančiais priklausomybėje, jų artimaisiais, bendruomene.

Dėl daugelio priežasčių palankių socialinių sąlygų neturintys tikslinės grupės asmenys taip pat anksčiau ar vėliau susiduria su įvairiais iššūkiais, pasipriešinimu, įtampa, konfliktais. Nuo to priklauso tikslinės grupės narių savijauta ir gyvenimo kokybė bei tarpasmeniniai santykiai bendruomenėje. Gebėjimas spręsti konfliktines situacijas, palaikant bendradarbiaujantį santykį tarpusavyje tarp klientų ir darbuotojų yra vienas svarbiausių kokybiško gyvenimo bendruomenėje ir darbo srityje rezultatas.

Tad pasirinkti grupiniai supervizijų susitikimai tikėtina prisidės prie profesinių kompetencijų ugdymo rengiant inovatyvių socialinių paslaugų darbuotojus  ir padės jiems spręsti iškilusias kompetencijų trūkumų problemas.


Mokymai Įgyvendinant projektą „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (SEMPRE), regionuose kuriamos naujos socialinės paslaugosVienijami bendrų tikslų, VšĮ „Liuteronų diakonija“ ir partnerinės organizacijos: Klaipėdos universitetas, reabilitacijos centras VšĮ „Gabrielius“, ėmė įgyvendinti SEMPRE projekto metu iškeltą socialinių paslaugų tobulinimo idėją „Palaikymo komanda“ Pagėgių regione. Per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus atlikus projekto tikslinės grupės – priklausomybės ligomis sergančių bei su šia grupe dirbančių asmenų poreikių tyrimą, buvo išgryninta socialinių paslaugų plėtros idėja -  tęstinė profesionali pagalba resocializacijos procese „Palaikymo komanda“. Atsižvelgiant į sudėtingą resocializacijos įgyvendinimą Lietuvoje, nuspręsta įgyvendinti konsultacijų kursą VŠĮ „Gabrielius“ darbuotojams veiklos optimizavimo klausimais, didžiausią dėmesį skiriant resocializacijos problemai. Šiuo metu jau teikiamos profesionalios supervizijos bei socialinio palaikymo mokymai, padėsiantys tobulinti tikslinės grupės narių profesinius gebėjimus, verslumo įgūdžius parengiant tikslinės grupės narius naujos socialinio palaikymo paslaugos kūrimui bei organizavimui. Šių mokymų metu bus parengta palaikymo komanda, susidedanti iš priklausomybės ligomis sergančių asmenų bei asmenų dirbančių su tiksline grupe. 

Jurbarko regione dirbama su vienišų tėvų grupe. Suburta aktyvių organizacijų komanda, kurios nariai organizuoja veiklas, susijusias su vienišų tėvų verslumo kompetencijų ugdymu. 2017 m. rugsėjo 2 d. įgyvendintas viešas renginys „Šeimos popietė. Dovanok, mainyk, aukok“. Organizuojant šį renginį buvo mokomasi projektų valdymo, laiko planavimo, idėjų generavimo subtilybių iš praktinės pusės.  Atskleidus aktualiausių kompetencijų tobulinimo poreikį, toliau numatoma organizuoti mokymų ciklą, nukreiptą į vienišų tėvų vadybinių gebėjimų ugdymą. Mokymų temos: „Asmeninis efektyvumas darbe“, „Aktyvūs pardavimai ir socialinių tinklų marketingo pagrindai“. Planuojama mokymų pradžia 2018 metų balandžio mėnesį.

Tikimąsi, jog SEMPRE projekto dalyviai pasinaudos galimybe įgyti naujų kompetencijų ir bendru darbu bus sudarytos sąlygos naujų, inovatyvių socialinių paslaugų kūrimui Pagėgių bei Jurbarko regionuose.

VšĮ „Liuteronų diakonija“ džiaugiasi galėdama prisidėti ne tik prie regionų socialinių paslaugų kokybės gerinimo, bet ir prie Lietuvos mastu teikiamos šio projekto naudos socialinių paslaugų sričiai, aukštojo mokslo institucijų programų tobulinimo ir inovatyvių socialinių paslaugų kūrimo Lietuvoje.

 

Sempre
Mikro projektas Jurbarko regione, Lietuvoje

 

Nuotrauka

 

Įpusėjus tarptautiniam projektui „SEMPRE“, daugelyje partnerinių valstybių įsibėgėjo ir mikro projektų veiklos, tame tarpe ir Lietuvoje. Pirmąjį rudens savaitgalį mikro projektas startavo Jurbarko mieste.

Projekto „SEMRPE“ partnerio tikslinė grupė Jurbarko regione – vieniši tėvai. Ankstesniais projekto etapais vykdytas tikslinės grupės poreikių tyrimas: įvertinti vienišų tėvų bendravimo, žinių, socialinių įgūdžių poreikiai, identifikavome problemas aktualias visiems tikslinės grupės atstovams - vienišų tėvų tarpusavio bendravimo, bendros veiklos, kuriančios pridėtinę vertę  trūkumas.

Nuotrauka

Vykdytas tyrimas identifikavo tikslinės grupės poreikius, todėl buvo Jurbarko regione buvo suformuluota mikro projekto koncepcija – sukurti platformą – šeimų bendruomenę, kurioje būtų sudarytos sąlygos bendrai vienišų tėvų veiklai, kuri skatintų tobulinti tėvystės įgūdžius, padėtų ugdyti komunikacinius, organizacinius gebėjimus, didintų asmens savivertę.

Mikro projektas startavo - 2017 m. rugsėjo 2 d. - suorganizuota vienišų tėvų-šeimos popietė „Dovanos, mainyk, aukok“ Jurbarko mieste. Diakonijos „Jurbarko sandora“ kiemelyje. Svarbu paminėti, jog prie mikro projekto įgyvendinimo svariai prisidėjo Jurbarko regiono partneriai: Klaipėdos universitetas, Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko švietimo centras, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla, Vadžgirio pagrindinė mokykla, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“.

Nuotrauka

Renginio metu, visa popietė, buvo skirta bendravimui, naujų įgūdžių ugdymui. Šventės metu vyko mugė, kurioje vienišos mama, vieniši tėvai galėjo parduoti, dovanoti, mainyti drabužėlius, žaislus, tuo pačiu ir bendrauti dalintis socialinio verslo idėjomis, kartu „kūrė“ iniciatyvas, kurių dėka būtų užtikrinami jų poreikiai. Visažistė, konsultantė bei plaukų stilistė dalino patarimus mamytėms, kurios kaip žinoma, ne dažnai turi galimybę užsukti į kirpyklą ar pas visažistą, kadangi vienišų tėvų gyvenimo „ritmas“ šiek tiek skiriasi nuo šeimos, kurioje pareigomis ir rūpesčiais gali dalintis. Taip pat visų vienišų mamyčių laukė popietė su aromaterapijos specialiste, kuri supažindino ne tik su aromaterapijoje naudojamų natūralių aliejų naudą, bet ir dalinosi praktiniais patarimais kaip minimaliomis priemonėmis ir išlaidomis ugdyti savo, savo „šeimos“ verslumą, skatino mamytes ieškoti naujų socialinių iniciatyvų.

Renginį organizavo vieniši tėvai iš Jurbarko regiono ir LEN grupė.

Nuotrauka


Nuotrauka


Sempre
LEN susitikimas Jurbarke – įgalinančios aplinkos konstravimas kaimo regione


 

Liepos mėnesį, darbinės projekto įgyvendinimo grupės atstovai susitiko Jurbarke, diakonijos „Jurbarko sandora“ centre.

Susitikimo metu VšĮ „Inovacijų vystymo centras“ pristatė paslaugų vienišiems tėvams plėtojimo metodo įgyvendinimą Jurbarko regione.

Aptarti techniniai ir organizaciniai mikro projekto klausimai. Atlikus tikslinės projekto grupės poreikių nustatymo tyrimą, buvo nustatyta, jog vienišiems tėvams trūksta tarpusavio bendravimo, galimybės bendrai veiklai vykdyti, organizuoti ir dalyvauti šioje veikloje. Tad atsižvelgdami į tyrimo rezultatus nuspręsta įgyvendinti mikro projektą Jurbarko regione organizuojant vienišų tėvų popietę „Dovanok, mainyk, aukok“. Kurios metu bus organizuojamos bendros veiklos tiek tėvams, tiek mažiesiems.

Šeimos popietė „Dovanok, mainyk, aukok“ organizuojama rugsėjo 2 d.


Sempre
Penktasis projekto SEMPRE partnerių susitikimas įvyko Klaipėdoje

 


Balandžio 5-7 d. VšĮ „Liuteronų diakonija“ Klaipėdoje surengė tarptautinį SEMPRE partnerių susitikimą, į kurį atvyko 16 projekto partnerinių organizacijų iš Baltijos šalių regiono.

Partneriai susirinko aptarti nuveiktus darbus, pasidalinti patirtimi apie taikytus poreikių nustatymo įrankius nepalankioje padėtyje esančioms grupėms ir aptarti tolesnius projekto etapus. SEMPRE partneriai turėjo galimybę susipažinti su paslaugų kūrimo procesais, kurie šiuo metu vyksta partnerių regionuose. Antrasis 2017 metų pusmetis skirtas sukurti inovatyvią paslaugą ir išbandyti ją vietos mikroprojektuose. Lietuvoje planuojama įgyvendinti inovatyvią idėją darbui su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis bei išbandyti naujas veiklas su vienišais tėvais.Džiaugdamiesi priimti partnerius Lietuvoje, VšĮ „Liuteronų diakonija“ projekto grupė rūpinosi ne tik darbotvarke, bet ir regiono pažinimu. Vizito Lietuvoje metu suorganizuota ekskursija į pusiasalį prie Kuršių marių – Ventės ragą, Ventės rago švyturį, aprodytas Klaipėdos miestas. Visa partnerių grupė aplankė ir  reabilitacijos centrą „Gabrielius“, įsikūrusį nedideliame kaime netoli Klaipėdos miesto. Į susitikimą su atvyko ir Lietuvos evangelikų liuteornų vyskupas Mindaugas Sabutis, kuris pasveikino reabilitacijos centro svečius, o jo vadovas Valdas Miliauskas papasakojo apie reabilitacijos centro programą, vykdomas veiklas, iššūkius su kurias tenka susidurti kasdienėje veikloje. Reabilitacijos centras „Gabrielius“ yra svarbus projekto SEMRPE veikloje ir jau planuoja mikroprojektą, skirtą veiklos tobulinimui.


Sempre
Vietos įgalinimo tinklo diskusija Vyžiuose

 

Gegužės mėnesį, projekto „SEMPRE“, darbinė grupės susitikimas vyko Vyžiuose. Susitikime dalyvavo pagrindiniai VšĮ „Liuteronų diakonija“ projekto partnerių atstovai iš Klaipėdos universiteto, VšĮ „Gabrielius“ reabilitacijos centro.

Susitikimo metu projekto partneriams buvo pristatyti projekto tikslinės grupės poreikių tyrimo rezultatai. Regiono koordinavimo grupės vadovė pristatė paslaugų plėtojimo įrankius, pristatytos nedidelės apimties projektų idėjos, intensyviai diskutuota apie mikro projektų galimybes įgyvendinant reabilitacijos centre, analizuotos mikro projektų idėjos bei socialinės įtraukties klausimai, siekiant reabilitacijos centro klientų įsitraukimo į projekto veiklų organizavimą bei vykdymą.


Sempre
Pirmieji projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“  įgyvendinimo metai 

 

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“, siekdama skatinti inovatyvias socialines paslaugas Jurbarko ir Pagėgių regionuose, nuo 2016 metų kovo mėnesio įgyvendina projektą „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“. Projektą inicijavo Schleswig-Holstein diakonija, kuri projektui įgyvendinti subūrė 11 organizacijų iš Vokietijos, Švedijos, Suomijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.

Dažnai paslaugos grindžiamos labiau tradicijomis ir pasenusiomis nuostatomis, susijusiomis  su palankių socialinių sąlygų neturinčių grupių padėtimi, nei dialogu su pačiais tai grupei priklausančiais žmonėmis. Skatinant tikslinių grupių dalyvavimą, ne tik suteikiama galimybė veiksmingesniam bendravimui tarp paslaugų teikėjų ir paslaugų naudotojų, bet ir leidžiama palankių socialinių sąlygų neturinčioms grupėms pajusti, kad jos yra pripažintos ir į jas žiūrima rimtai.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais pagrindinis dėmesys buvo skirtas galutinių naudotojų poreikių nustatymui. Projekto partneriai dalinosi poreikių nustatymo gerąja praktika, sudarė poreikių nustatymo metodų sąrašus, poreikių vertinimo priemones, organizavo susitikimus su vienišais tėvais, priklausomybe sergančiais asmenimis ir atliko šių tikslinių grupių poreikių tyrimus. Apibendrinus vienišų tėvų poreikių vertinimo rezultatus, pastebima, kad šie žmonės yra kuklūs ir jaučiasi vieniši, jie nedrįsta prašyti pagalbos, jiems trūksta padrąsinimo, informacijos apie teikiamas paslaugas, bendravimo su panašioje situacijoje esančiais tėvais. Priklausomybės ligomis sergantiems asmenims labiausiai trūksta integracijos į visuomenę priemonių. Nustatyti poreikiai yra pagrindas diegiant paslaugų inovacijas.

SEMRE projekto metu skatinamas naujų idėjų, susijusių su socialinėmis paslaugomis, pažangiais socialinių paslaugų teikimo būdais ar esamų paslaugų adaptavimu, generavimas. Per ateinančius projekto metus bus sudarytas paslaugų inovacijų priemonių sąrašas, generuojamos mažų projektų idėjos. Perspektyviausias paslaugų idėjas sieksime paversti nedideliais projektais. Šie projektai – tai praktinis įgalinimo priemonių taikymo paslaugų plėtroje pavyzdys. Tai nedidelės apimties iniciatyvos vietos lygmeniu, kuriomis siekiama pagerinti palankių socialinių sąlygų neturinčių tikslinių grupių narių gyvenimo sąlygas.

Projekto tikslams pasiekti reguliariai organizuojami projekto pagrindinės grupės tarptautiniai susitikimai.  2016 m. rugsėjo mėn. Berlyne organizuota pirmoji atvira konferencija ir partnerių susitikimas, 2017 m. balandžio 5-7 dienomis projekto partneriai susitinka Klaipėdoje.

Esame dėkingi Jurbarko rajono savivaldybei, Pagėgių savivaldybei, kitoms regiono organizacijoms,  mokykloms, fiziniams asmenims, dalyvaujantiems projekte. Šios darbo grupės prisideda prie inovatyvaus, Baltijos jūros regione analogo neturinčio tarptautinio projekto įgyvendinimo.

Norime pakviesti vienišus tėvus, priklausomybe sergančius asmenis ar jų šeimos narius, kitus norinčius prisidėti asmenis ar organizacijas,  prisijungti prie projekto veiklų. Diskusijų klubų laikas ir vieta skelbiama VšĮ „Liuterinų diakonija“ puslapyje www.diakonija.lt. Daugiau informacijos www.sempre-project.eu. Į Jūsų klausimus atsakys regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė, el. p. ingrida.karuniene@gmail.com.

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Sempre
Projekto SEMPRE regiono koordinavimo grupės ir vietos įgalinimo tinklo partnerių susitikimas Jurbarke

 

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendindama projektą SEMPRE Jurbarko bei Pagėgių regione subūrė vietos įgalinimo tinklus. Sausio mėnesio pabaigoje regiono koordinavimo grupės ir vietos įgalinimo tinklo partnerių susitikimas vyko Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijoje „Jurbarko sandora“, Jurbarke.

Susitikime dalyvavo VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius, kunigas Mindaugas Kairys bei projekto SEMPRE įgyvendinimo darbo grupė: regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė; vietos įgalinimo tinklo koordinatorės: Evelina Tamošaitytė, Inga Dokšienė, VšĮ „Inovacijų vystymo centras“ projektų vadovė dr. Sonata Mačiulskytė, VšĮ „Gabrielius“ direktorius, kunigas Valdas Miliauskas, Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinė darbuotoja Danutė Dobilienė, Jurbarko švietimo centro sekretorė Jurgita Stoškienė, Vadžgirio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Genovaitė Zdanavičienė, Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė.

Susitikimo tikslas – projekto tikslinės grupės poreikių vertinimo tyrimo rezultatų pristatymas, idėjų mikro projektams generavimas ir atranka.

 

 

Dr. S. Mačiulskytė (VšĮ „Inovacijų vystymo centras“) pristatė tikslinių grupių (priklausomybės ligomis sergančių ir vienišų tėvų) poreikių tyrimo rezultatus Jurbarko bei Pagėgių regione. Jurbarko regione tyrimo metu buvo apklausta projekto tikslinė grupė – vieniši tėvai. Atliktas tyrimas išryškino, jog tai pakankamai plati projekto tikslinė grupė. Plati tiek amžiaus prasme - amžius - 19-49 metų, tiek išsilavinimo – nuo vidurinio iki aukštojo mokslo, tiek užimtumo ir finansinių galimybių. Tačiau tyrimo metu identifikuoti tikslinės grupės poreikiai tapo lyg jungiamoji grandis – problemos su kuriomis vieniši tėvai susiduria kiekvieną dieną - identiškos. Antroje susitikimo dalyje buvo generuojamos mikro projektų idėjos bei įgyvendinimo galimybės, aptarti mikro projektų galimi veiklų planai.

Su VšĮ „Gabrielius“ direktoriumi, Valdu Miliausku, diskutuota apie verslumo skatinimą, asmeninio tobulėjimo ir individualaus pasiruošimo skatinimą paliekant 12 žingsnių reabilitacijos programą. Diskutuota kokiomis priemonėmis galima skatinti baigusių priklausomybės ligų centro programą, klientų, integraciją į visuomenę ir darbo rinką ugdant jų pačių asmenines verslumo savybes.

Susitikimo metu, projekto įgyvendinimo grupė, taip pat aptarė aktualius projekto įgyvendinimo, planuojamos konferencijos Lietuvoje klausimus.


Sempre
Projekto „Socialinis socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“
(SEMPRE) tikslinės grupės susitikimas Jurbarke

Įsibėgėjus projektui „SEMPRE“ ir toliau vyksta tikslinės grupės – vienišų tėvų - poreikių analizė Jurbarko regione. Regiono koordinavimo grupės vadovės I. Karūnienės, vietos įgalinimo tinklo koordinatorės E. Tamošaitytės, VšĮ „Inovacijų vystymo centro“ projektų vadovės S. Mačiulskytės pakartotinis susitikimas su tiksline projekto grupe Jurbarko regione vyko šių metų lapkričio mėnesio pabaigoje, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ centre. Pakartotinio susitikimo tikslas – identifikuoti tikslinės grupės poreikius, tobulinti ir kurti naujas, poreikius tenkinančias paslaugas. Kadangi projekto tikslinės grupės amžius, išsilavinimas, užimtumas labai skirtingi, tad buvo tikslinga pakartotinai įvertinti kiekvieną projekto dalyvį individualiai.  Susitikimo metu, Jurbarke, drauge su vienišais tėvais analizavome tikslinės grupės poreikius, ieškojome naujų paslaugų gerinančių bendrą vienišų tėvų gyvenimo situaciją Jurbarko regione. Projektas „SEMPRE“ sulaukia didelio vienišų tėvų dėmesio. Tai įrodo, jog pagalbos ir paslaugų šiai tikslinei grupei Jurbarko regione trūksta.


Sempre
Projekto „Socialinis socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“
(SEMPRE) tikslinės grupės susitikimas VyžiuosePagėgių regione, projekto „SEMPRE“ tiksline grupe, pasirinkta grupė – priklausomybės ligomis sergantys asmenys. Siekiant ne tik ištirti tikslinės grupės poreikius, bet ir užmegzti artimesnius santykius su tiksline grupe, organizuotas papildomas susitikimas. Artimas ryšys, šiai tikslinei grupei, ypatingai reikšmingas, tik tokiu būdu galima nustatyti ir identifikuoti priklausomybės ligas išgyvenančių asmenų poreikius. Tai specifines problemas turinti tikslinė grupė, tad ir projekto darbuotojams bendravimas ir darbas su projekto dalyviais yra nelengva užduotis ir iššūkis.


Sempre


Skaitykite plačiau

I-sis projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (Social Empowerment in Rural Areas - SEMPRE) partnerių susitikimas Rendsburge, Vokietijoje


SEMPRE_I_tarptautinis_susitikimas_2016_01.jpg

 

2016 m. sausio 18 - 20 dienomis Vokietijoje, Rendsburgo mieste, įvyko pirmasis SEMPRE projekto partnerių susitikimas. Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Susitikimą iniciavo pagrindinis projekto partneris -Schleswig-Holstein diakonija, VšĮ  „Liuteronų diakonija“ atstovavo projektų vadovė Rūta Šniokaitienė.

Tarptautiniame susitikime dalyvavo 16 projekto partnerių iš Vokietijos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Lenkijos, Danijos, Suomijos ir Lietuvos. Susitikimo metu Doris Sheer, Ulrich Ketelhodt, Hauke Sieman pristatė galutines dokumentų versijas, apžvelgė trejų metų projekto darbo planą. Projekto partnerius pasveikino Schleswig Holstein diakonijos finansų direktorius Kay-Gunnar Rohwer.

Projektas SEMPRE prisideda prie Interreg Baltijos jūros regiono programos tikslo siekimo – pasitelkiant tarpregioninį bendradarbiavimą, gerinti regionų plėtros politiką inovacijų ir žinių ekonomikos bei aplinkos ir pavojų prevencijos srityse, bei prisidėti prie Europos ekonominio modernizavimo ir didesnio konkurencingumo skatinimo.

SEMPRE projekte dalyvauja organizacijos iš įvairių Europos Sąjungos šalių siekiant stiprinti socialinių paslaugų ir paramos teikimą įvairioms socialiai pažeistoms grupėms kaimo vietovėse. Daugelyje kaimo vietovių ne tik Lietuvoje, bet visame Baltijos jūros regione, kur didelis ekonominis nuosmukis, dideli migracijos mastai, vyrauja paslaugų infrastruktūros ir gyvenimo kokybės blogėjimas. Kompetencijų, kurių reikia siekiant atnaujinti paslaugas ir skatinti socialines inovacijas trūksta, o regionų atskirtis tik didėja. SEMPRE projekto Lietuvoje tikslinė grupė – vieniši tėvai, asmenys sergantys priklausomybės ligomis, projektą planuojama įgyvendinti Jurbarko ir Pagėgių regionuose.

Šiuo metu VšĮ „Liuteronų diakonija“ ruošiasi projekto SEMPRE įgyvendinimui: rengiamas SEMPRE projekto aprašas lietuvių kalbą, derinamos partnerystės sutartys, atliekami projekto internetinio puslapio derinimo darbai. 

Antrąjį partnerių susitikimą nuspręsta surengti 2016 m. balandžio 18-20 dienomis Lulea (Švedija), trečiąjį 2016 m. birželio 15-17 dienomis Esbjerg (Danija), ketvirtąjį rugsėjo 21-23 dienomis Vokietijoje.


Sempre
2-sis projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (Social Empowerment in Rural Areas - SEMPRE) partnerių susitikimas Luleå, Švedijoje

 

Balandžio 18-20 d. Södra Sunberdyn, esančio šalia Luleå miesto (šiaurės rytų Švedija), vyko projekto partnerių susitikimas. Tai antrasis projekto susitikimas, kuriame partneriai pristatė nuveiktas veiklas (vietinių įgalinimo tinklų - LEN, regioninių koordinavimo grupių – RCG - sudarymo progresą, partnerių surinktas poreikių vertinimo metodikas), aptarė sutarčių pasirašymo ir kitus aktualius partneriams projekto administravimo klausimus.

Susitikimo Švedijoje organizatoriai pakvietė pristatyti pranešimą apie socialines inovacijas Luleå technologijų universiteto (Švedija) docentę Malin Lingberg. Ji nubrėžė gaires, kokio rezultato partneriai turėtų siekti projekto eigoje. Susanne Jungerstam iš Novia taikomųjų mokslų universiteto (Suomija), pristatė įgalinimo koncepciją ir kartu apibrėžė gaires įgalinimo bei bendriems projekto SEMPRE rezultatų vertinimo rodikliams. Kartu buvo apsibrėžti kokybiniai reikalavimai mikro projektams. Partneriai aptarė poreikių vertinimo metodų taikymo principus, mikro projektų realizavimo specifiką skirtingose projekto partnerių šalyse, ir pan.

Susitikimo dalyviai ne tik intensyviai dirbo, bet ir turėjo gerai organizuotą laisvalaikį. Kadangi susitikimas vyko Sunderby suaugusiųjų menų mokykloje, vieną vakarą susitikimo dalyviai buvo pakviesti išbandyti tapybą ant šilko. Kitas susitikimo vakaras buvo išnaudotas apsilankymui Gammelstad Kykby – unikaliame bažnytkaimyje, 1996 m. įtrauktame į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Ši vieta, pradėta kurti 17 a., šiandien yra išskirtinė kaip vienas geriausiai išsilaikiusių bažnytinių miestelių pavyzdžių su daugiau nei 400 bažnytinių miniatiūrinių pirkelių, iki šiol paveldimų iš kartos į kartą ir naudojamų griežtai pagal paskirtį.

Artimiausi darbai, nusimatyti iki kito susitikimo Danijoje birželio viduryje: galutinai suformuoti vietinius įgalinimo tinklus – LEN- ir regionines koordinavimo grupes – RCG; įsisavinti partnerių atsirinktas poreikių vertinimo metodikas ir išbandyti jas su nusimatytomis tikslinėmis grupėmis. Į kitą susitikimą reikėtų atsivažiuoti jau turint praktinę patirtį apie poreikių vertinimo veiklos įgyvendinimą.


Sempre
Įgyvendinamas tarptautinis projektas SEMPRE pristatytas Interreg Baltic sea Reagion programos naujienlaiškyje:

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/sempre-new-skills-for-social-worker-in-lithuania-and-beyond.html


Sempre
3-sis projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (Social Empowerment in Rural Areas - SEMPRE) partnerių susitikimas Esbjerg, Danijoje

 

 

Birželio 15-17 d. Esbjerge (Danija), vyko projekto partnerių susitikimas. Tai trečiasis projekto susitikimas, kuriame partneriai pristatė nuveiktas veiklas (vietinių įgalinimo tinklų - LEN, veiklų progresą, suinteresuotų partnerių analizę, kt. veiklas), pristatė sukurtą projekto interneto svetainę, aptarė sutarčių pasirašymo ir kitus aktualius partneriams projekto administravimo klausimus.

Susitikimo metu projekto partneriai – projekto veiklų lyderiai inicijavo praktinius užsiėmimus, kuriuose skatino susitikimo dalyvius pagalvoti ir pavystyti paslaugų vystymo priemonių idėjas, projekto viešinimo įrankius, Susanne Jungerstam iš Novia taikomųjų mokslų universiteto (Suomija) pristatė suburtos darbo grupės progresą generuojant įgalinimo vertinimo priemonių paketą, pristatė šis priemones partneriams. Kadangi projektas labai daugiasluoksnis, su didele veiklų įvairove, dalis susitikimo laiko buvo skirta darbui paralelinėse darbo grupėse, kuriose buvo aptariami įgalinimo vertinimo priemonių taikymas praktikoje bei socioekonominės vietos įgalinimo tinklų situacijos rezultatai. Partneriams buvo pristatyti pirmosios tarpinės ataskaitos rengimo ypatumai, formos, terminai, pagalbos teikimo galimybės.

Projekto susitikimas buvo organizuotas Pietų Danijos aukštojoje mokykloje (University College South Denmark, Esbjerg Campus), kuri turi unikalų šiuolaikinio danų tapytojo Erik Hagens kūrinį - 40 metrų ilgio freską – šiuolaikinę interpretaciją biblijos motyvais. Susitikimo dalyviams buvo organizuotas šio kūrinio pristatymas, tapymo istorija, tapytojo pristatymas.

Artimiausi darbai, nusimatyti iki kito susitikimo Berlyne rugsėjo mėnesio pabaigoje: atlikti paslaugų gavėjų poreikių vertinimą; parengti tarpinę ataskaitą; pasirengti tarptautinei konferencijai. Į kitą susitikimą reikėtų atsivažiuoti įgyvendinus poreikių vertinimo veiklą.


Sempre
SEMPRE – nauji įgūdžiai socialiniams darbuotojams Lietuvoje

 

 

Daugumai Baltijos jūros regiono kaimo vietovių kaip ir Lietuvoje būdinga situacijos blogėjimo tendencija, kai dėl migracijos ir ekonominio nuosmukio blogėja paslaugų infrastruktūra ir gyvenimo kokybė, bei atvirkščiai. Paslaugų atnaujinimui ir socialinių inovacijų ir verslumo skatinimui trūksta reikalingų gebėjimų. Šios aplinkybės daro didelę įtaką pažeidžiamoms socialinėms grupėms, nes jų gyvenimo perspektyvos blogėja, o šių žmonių galimybių nėra paisoma.

Lietuva kartu su 10 partnerių iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos   įgyvendina projektą „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (akronimas SEMPRE), kurio tikslas yra pagerinti socialinių paslaugų teikimą, leidžiant galutiniams naudotojams dalyvauti šių paslaugų planavime ir teikime. Socialinių paslaugų teikėjų institucinių gebėjimų didinimas yra labai svarbus šiam procesui, siekiant pritaikyti darbo metodus ir priemones bei gebėti sėkmingai administruoti organizacinius pakeitimus. Projektas patvirtintas 2016 m. kovo mėn. pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą (2014-2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo programa), finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas iki 2019 m. vasario 28 d.

SEMPRE projekto metu partneriai patikrins įgalinimo būdus vietos situacijos kontekste inicijuodami į vartotojus orientuotus nedidelius projektus ir vystydami jų verslumo gebėjimus. Šiame procese įgyta patirtis bus kaupiama „Įgalinimo vadove“, kuriuo socialinių paslaugų teikėjų darbuotojai vadovausis savo praktiniame darbe, skirtame įtraukti galutinius naudotojus. Projekto metu partneriai parengs mokymo modulius ir metodus, skirtus socialinių paslaugų teikėjų darbuotojų įgalinimo kompetencijai vystyti, ir parengs „Organizacinį įgalinimo veiksmų planą“, skirtą paskatinti socialinių paslaugų teikėjus pergalvoti jų, kaip lyderių, vaidmenį socialinėje ekonomikoje. Remiantis projekto veikla bus parengtos rekomendacijos politikos formuotojams siekiant sukurti palankesnes socialines ir ekonomines sąlygas kaimo vietovėse. Inovacijos socialiniame sektoriuje gali paskatinti plėtrą ir sudaryti geresnes darbo galimybes kaimo vietovėse bei paversti šias vietoves patrauklesne vieta gyventi ir dirbti.

Projekto idėją ir partnerystės iniciatyvą pasiūlė ilgametė VšĮ „Liuteronų diakonija“ partnerė Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) diakonija Vokietijoje. Ši diakonija ir jos narės, kuriose dirba 28 tūkst. darbuotojų, teikia socialines paslaugas ir paramą nepalankioje socialinėje padėtyje atsidūrusiems žmonėms. VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktoriaus kun. Mindaugo Kairio iniciatyva projektas įgyvendinamas vakarų Lietuvoje: Jurbarko ir Pagėgių savivaldybėse.

Lietuvos mąstu veiklą koordinuoja VšĮ „Liuteornų diakonija“ ir Klaipėdos universitetas. Projekto tikslų ir rezultatų pasiekimui labai svarbus tamprus bendradarbiavimas su vietos bendruomenės nariais. Jurbarke ir Pagėgiuose suburti du vietos įgalinimo tinklai, kurių dalyviai - socialinių paslaugų teikėjai, tokie kaip gerovės ir viešojo sektoriaus organizacijos -, nevyriausybinės ir socialinės įmonės, verslo organizacijos raginami įtraukti galutinius vartotojus, t.y. palankių socialinių sąlygų neturinčių grupių narius į inovatyvių socialinių paslaugų kūrimo procesą.

2016 m. liepos 28 d. Jurbarko ir Pagėgių savivaldybėse įvyko pirmieji inovatyvaus projekto „SEMPRE“ vietos įgalinimo tinklų, partnerių susitikimai. Susitikimų metu VšĮ „Liureonų diakonija“ direktorius kun. Mindaugas Kairys, regiono koordinavimo grupės vadovė Ingrida Karūnienė, VšĮ „Inovacijų vystymo centras“ projektų vadovė dr. Sonata Mačiulskytė, pristatė projektą vietos įgalinimo tinklų partneriams.

Jurbarko regiono įgalinimo tinklo dalyviai: Jurbarko rajono savivaldybė (atstovai: socialinio skyriaus vedėja Angelė Zabalujeva, vyr. socialinė darbuotoja Danutė Dobilienė), Jurbarko švietimo centras (atstovė sekretorė Jurgita Stoškienė), Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio mokykla (atstovė direktorė Dainora Saulėnienė), Vadžgirio pagrindinė mokykla (atstovai direktorius Sigitas Vaitiekūnas, socialinė darbuotoja Genovaitė Zdanavičienė), VšĮ „Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras“ (atstovė administratorė Valda Beinarienė). Šis įgalinimo tinklas spręs klausimus, su kuriais susiduria vieniši tėvai. Viso projekto metu prisidės identifikuojant inovatyvių paslaugų poreikį ir skatins vienišų tėvų verslumą.

Pagėgių savivaldybėje: Pagėgių savivaldybės meras V. Komskis, savivaldybės atstovė socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kentrienė, administracijos direktorė Dainora Butvydienė, , VVG „Pagėgių kraštas“ administratorė R. Stonienė, VšĮ „ Gabrielius“ atstovas direktorius V. Miliauskas. Šiame regione dėmesys skiriamas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims.

VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius Mindaugas Kairys ir visa projekto komanda džiaugiasi tarptautinį projektą įgyvendindami Lietuvoje. Daugiau informacijos http://sempre-project.eu/.

 
Projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“
(Social Empowerment in Rural Areas – SEMPRE) LEN susitikimas Skirsnemunėje

 

 

Rugpjūčio mėnesį LEN susitikimas įvyko Skirsnemunėje (Jurbarko rajone), Vaikų dienos užimtumo centre. Šiame susitikime dalyvavo projekto tikslinės grupės atstovai - vieniši tėvai. Su VšĮ "Inovacijų vystymo centras“ pagalba buvo atliekamas tikslinės grupės poreikių vertinimas. Taip pat susitikimo metu tikslinės projekto grupės buvo paprašyta įvardinti paslaugas, kurių jiems reikia, trūksta, paslaugas, kurios jiems yra būtiniausios ar kurios tiesiog palengvintų jų gyvenimą.

 
Projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“
(Social Empowerment in Rural Areas – SEMPRE) LEN susitikimas Vyžiuose

 

 

Rugpjūčio mėnesį, projekto „SEMPRE“, LEN susitikimas vyko Vyžiuose (Šilutės rajonas) įkurtame reabilitacijos centre VšĮ „Gabrielius“. Susitikimo tikslinė grupė – priklausomybės ligomis sergantys asmenys. Susitikimo metu su VšĮ „Inovacijų vystymo centras“ specialistės S. Mačiulskytės pagalba buvo atliktas tikslinės grupės poreikių vertinimas.

 
4-sis projekto „Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (Social Empowerment in Rural Areas - SEMPRE) partnerių susitikimas Berlyne, Vokietijoje

 

Rugsėjo 28-30 d. Berlyne vyko projekto partnerių susitikimas. Tai ketvirtasis projekto partnerių susitikimas, kuriame partneriai pristatė nuveiktus darbus: vietos įgalinimo tinklų veiklas, projekto tikslinių grupių poreikių analizės rezultatus. Susitikimo metu kalbėta apie įgalinimo įrankius ir metodus, skirtus socialinėms paslaugoms kurti ir vystyti.


Skaitykite plačiau