Pagrindinis meniu
Grįžti

VŠĮ „LIUTERONŲ DIAKONIJA“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ

„AKTION MENSCH“

KRETINGOJEŠtai jau dvidešimt metų, Kretingos evangelikų liuteronų draugija Sandora bendradarbiauja su Vokietijos evangeliškomis parapijomis Vokietijoje, Blankenfeldės ir Malnow, Koserow ir Stralzund miestuose. Užmegztas bendradarbiavimas tarp Kretingos ir Blankenfeldės meno mokyklų, taip pat nemažai kolektyvų lankėsi su koncertais įvairiuose koncertuose, festivaliuose ir kūrybinėse stovyklose Vokietijoje, kiekvienais metais Lietuvoje apsilanko ir grupės iš partnerinių organizacijų Kretingos miesto organizacijos (mokyklos, darželiai, socialinės įstaigos), per Sandoros draugiją gauna įvairią materialinę paramą. Džiugu, kad bendromis sandoros ir partnerių pastangomis baigiamos remontuoti Sandoros patalpos Chodkevičiaus 3, kur 2013 m. lapkričio mėnesį pradėtas įgyvendinti bendras Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios diakonijos ir Vokietijos projektas ,,Aktion Mensch‘‘.

,,Aktion Mensch|“ projektą koordinuoja VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius kun. Mindaugas Kairys. Projektas skirtas spręsti integracines ir užimtumo problemas Kretingoje. Projektas pagal galimybes užpildo socialinių paslaugų nišas Kretingos socialinėje sistemoje, projekto dalyviai - senjorai ir neįgalieji, kurie neturi galimybių, ar neatitinka numatytų kriterijų valstybinėje sistemoje, galbūt neranda norimos veiklos. Projekto trukmė 36 mėn.

Per 2014 m. didžiausias dėmesys skirtas projekto viešinimui, bendradarbiavimo ryšių kūrimui, ieškota būdų kaip pasiekti opiausią tikslinę socialinę grupę: senjorus ir žmones, turinčius negalią. Siekiant platesnės informacinės sklaidos buvo paruošti informaciniai lankstinukai, kuriuose pateikiama trumpa bendra informacija apie projektą, informuojama apie numatomas projekto veiklas.

Su projekto tikslais buvo supažindintas ir Kretingos administracijos direktorius. Susitikimo metu aptartos galimos veiklos nišos, įvardintos veiklos, kurių trūksta Kretingos bendruomenėje, kalbėta apie galimybes ir būdus paremti numatomą veiklą.

Pirmaisiais projekto metais nemenkas iššūkis buvo sudominti projektu įvairių sričių specialistus, kurie kviečiami savanoriškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Pirminiame projekto įgyvendinimo etape buvo susitikinėjama su kiekvienu specialistu, pasakojama apie projekto tikslus ir uždavinius. Džiugu, kad šiuo metu tokių specialistų, kurie sutiko prisidėti prie šio projekto, turime jau penkis dailės, keramikos, muzikos, medicinos ir socialinės sferos profesionalus.

Taip pat norime pasidžiaugti, kad daugėja projekto dalyvių skaičius. Noriu paminėti, kad prasidėjus veiklai, derinamės prie lankytojų pageidavimų, deriname lankymo laiką, savaičių dienas pagal daugumos poreikius, taip pat pagal savanorių specialistų galimybes.

2015 metais numatyta tęsti užimtumo veiklas senjorams ir asmenims, turintiems negalią. Tikimės, kad projektas „Aktion Mensch“ sėkmingai prisidės prie socialinių problemų Kretingoje sprendimo ir socialinių paslaugų prieinamumo gerinimo.

Kretingos SANDORA vadovas

Arūnas Šulskis