Pagrindinis meniu
Grįžti

Straipsnis


VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendina AKTION MENSCH projektą „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektas“ („Perpektive – ein Hilfsprojekt für vernachlässigte Kinder und Jugendliche“)

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“ nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio įgyvendina projektą „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektą“ (Aktion Mensch) Tauragės regione.

Projekto tikslas – sukurti pagalbos teikimo tinklą, kuriame reguliariai keičiamasi informacija ir bendradarbiaujama teikiant konkrečias pagalbos priemones apleistų vaikų, jaunimo socialinei padėčiai, sėkmingai socializacijai ir integracijai visuomenėje gerinti.

Projekto įgyvendinimas parodė koks yra didžiulis trūkumas socialinių paslaugų kaimo vietovėse. Projekto darbuotojoms: projekto vadovei G. Gavėnytei ir socialinei darbuotojai E. Tamošaitytei intensyviai organizuojant specialistų susitikimus su vaikais ir jaunimu buvo akivaizdžiai pastebimas ne tik socialinių, psichologinių, bet ir tiesiog užimtumo problemų neužtikrinimas atokiuose kaimuose gyvenančio jaunimo, ko pasekoje jie tampa nemotyvuoti, abejingi bet kokiai vykdomai veiklai.

Šis projektas jau dabar užtikrino apie 150 mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunimo pozityvią socializaciją kaimiškose vietovėse. VšĮ „Liuteronų diakonija“ projektą įgyvendino kartu su partneriais – Tauragės teritorine darbo birža Jurbarko Jaunimo darbo centru (vyr. specialistė Vida Jomantienė), Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariatu Jurbarko rajono policijos komisariatu (prevencinio poskyrio specialistai: vyresnioji tyrėja Lilija Martinkevičienė, tyrėja Janeta Jokūbaitienė), psichologe I. Kalvaniene. Partnerių dėka efektyvios pagalbos priemonės vaikams sudarė galimybes vaikams socializuotis į visuomenę, užtikrino saugią mikroaplinką, kurioje jie gavo ne tik naujų žinių, bet ir suteikta psichologinė pagalba, specialistai suteikė informacijos vaikams rūpimais klausimais (vaikai supažindinti su savo teisėmis ir atsakomybėmis, su paklausiausiomis profesijomis, specialybėmis ir pan.).

Džiaugiamės glaudžiu tarpinstituciniu socialinių partnerių bendradarbiavimu Tauragės regione ir planuojame pradėtas vykdyti veiklas ir toliau tęsti kartu bendradarbiaujant su įvairiomis Tauragės regione savo veiklą vykdančiomis institucijomis. Planuojame, kad šiame projekte daugelį metų kituose projektuose kartu su diakonija bendradarbiaujantys „Skalvijos“ vaikų globos namais (direktorius N. Jarilinas), siekiant mažinti atskirtį tarp šeimose augančių ir beglobių vaikų į projekto įgyvendinimo veiklas bus įtraukti vaikų globos namuose tebeaugantys vaikai bei Jurbarko miesto jaunimo užimtumo ir savirealizacijos vieta tapusi Atvira jaunimo erdvė (Jurbarko švietimo centras, direktorė A. Baliukynaitė).

Nors pažeidžiamos grupės susiduria su daugialypėmis problemomis, tačiau projekto metu organizuojant susitikimus su vaikais ir jaunimu išryškėjo dar viena dažnai pasitaikanti problema. Didelė dalis kaimiškose vietovėse gyvenančių jaunų žmonių (iki 18 metų) dėl nepalankių gyvenimo sąlygų, neužimtumo ir neturėjimo motyvacijos   nebenori mokintis (studijuoti) ir siekti profesinio tobulėjimo. Dėl šios priežasties jaunimui kyla reali grėsmė vėliau tapti socialiai išlaikomu valstybės individu ir būti atstumtu visuomenės, o tai dažnai veda prie visiško neveiklumo, bloginančio jų gebėjimus įveikti socialinius ir ekonominius sunkumus. To pagrindu VšĮ „Liuteronų diakonija“ planuoja spręsti šią problemą tiesiogiai suteikiant jaunimui įgyti profesinių, darbinių įgūdžių, žinių užsienio partnerių organizacijose. Sekančiais metais tęsiant „Aktion Mensch“ projekto įgyvendinimą, kartu su partneriais, planuojama jaunimo grupės išvyka į Vokietiją. Kur jie galės įgauti darbinių įgūdžių bendrose veiklose su Vokietijos jaunimu. Taip ne tik tobulins užsienio kalbos įgūdžius, bet ir galės gerinti socialines kompetencijas, perimti užsienyje gyvenančio jaunimo patirtį, kartu dirbant ir mokantis, dalinantis naujomis idėjomis, patirtimi.

Direktorius, kun. Mindaugas Kairys