Pagrindinis meniu
Grįžti

Lietuvoje surengta pirmoji tarptautinė projekto „Dialogas“ konferencija

 

Pirma

 

Spalio 11-13 dienomis, Klaipėdoje, vyko tarptautinė konferencija pavadinimu „Dialogas“, kurios pagrindinė tema Lietuvoje – Priklausomybės prevencija ir reabilitacija.

Klaipedoje vykusią tarptautinę konferenciją organizavo Všį „Liuteronu diakonija“ vadovaujama kunigo Mindaugo Kairio. Tris dienas vykusioje konferencijoje dalyvavo diakonijų, nevyriausybinių organizacijų, su priklausomybėmis dirbančių įstaigų atstovai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Vokietijos ir Rumunijos.

Ši konferencija tai pirmoji teminė tarptautinio projekto „Dialogas“ dalis. Pagrindinis projekto siekis sukurti tvirtą Rytų Europos partnerių tinklą su Šiaurės bažnyčios partneriais, skatinti profesionalų mainus ir kompetencijos plėtrą tarp projekto partnerių. Projekto uždaviniai – dvasiniu darbu teikti humanitarinę pagalbą, paramą benamiams, priklausomybių kamuojamiems žmonėms, žemiau skurdo ribos gyvenantiems, skirti dėmesį neįgalių žmonių teisių gerinimui. Projektas jungia Vokietiją, Lietuvą, Lenkiją, Bulgariją, Kazachstaną, Estiją, Latviją, Rumuniją, Rusiją (Sankt Peterburgą). Projektą koordinuoja Šlėzvigo-Holšteino diakonijos centras (Vokietija), kurios atstovas Bernd Hannemann konferencijos metu išsakė, jog projektu siekiama sukurti tvirtą, savarankiškai veikiančią  veiklų sistemą, kuri gyvuotų ilgiau nei projekto įgyvendinimo laikotarpis.

Pirmoji konferencijos diena skirta konferencijos pristatymui, dalyvių susipažinimui, metus vykdomo projekto „Dialogas“ ideologijos, siekių, tikslų aptarimui.

Konferencijos dalyviams pristatytas vienas iš pagrindinių projekto produktų - internetinė svetainė <http://gemeinsam-fuer-menschen.net>. Bendra žinių platforma skirta visiems tarptautinio projekto partneriams ir dalyviams iš įvairių šalių. Jos pagalba partneriai galės dalintis informacija, savo patirtimi ir projektais,  keistis aktualiomis, įdomiomis idėjomis tarpusavyje. Naują svetainę konferencijos dalyviams pristatė jos autorius Wolfgang Henze (Vokietija). Internetiniam puslapyje pateikta informacija apie projekto šalis-partneres, supažindinama su projektu „Dialogas“, skelbiama iš partnerių gauta aktuali informacija. Šiuo metu internetinis puslapis sulaukia vidutiniškai 1000 apsilankymų per parą.

Antroji, pagrindinė, konferencijos diena skirta pranešimams, diskusijoms priklausomybės prevencijos ir reabilitacijos temomis.

Všį „Liuteronų diakonijos“ direktorius, kunigas Mindaugas Kairys supažindino konferencijos dalyvius su vadovaujamos įstaigos sudėtimi, vykdomais projektais, darbais, projektais prie kurių prisidedama vykdant visuomenei naudingą veiklą. M. Kairys pristatė „Liuteronų diakonijos“ vykdomą "Aktion Mensch" projektą, skirtą apleistų vaikų ir jaunimo perspektyviai pagalbai, projektą „Sempre“ vykdomą Jurbarko raj., kur projekto tikslinė grupė vieniši tėvai bei Šilutės raj., kur projektas orientuotas į priklausomybės ligomis sergančius asmenis. To pasekoje kunigas Mindaugas Kairys pristatė 2008 metais įkurtą reabilitacijos ir resocializacijos centrą „Gabrielius“ (Vyžiai, Šilutės raj.) skirtą priklausomybės ligomis sergantiems, įvairaus amžiaus ir socialinių sluoksnių žmonėms; projekto "Aktion Mensch in Klaipėda" metu įkurtą konsultacinį „Gabrieliaus“ centrą, skirtą anoniminiam priklausomybėmis sergančių ir jų šeimos narių konsultavimui bei kuriamą „Daugiafunkcinį diakonijos centrą“ Garliavoje (Kauno raj.), kur po reabilitacijos programos, žmonėms bus teikiama socialinės reintegracijos paslauga.

Konferencijoje dalyvavęs kunigas Arvydas Malinauskas pasidalino savo bendravimo su nuteistosiomis patirtimi Panevėžio pataisos namuose, kur didžioji dalis nuteistųjų yra priklausomos nuo alkoholio ar narkotikų. Kunigas atlieka „konsulo misija“ ir lanko nuteistąsias du kartus per savaitę. Pasak kunigo reikėjo nemažai laiko, kad kalinčios moterys jį priimtų,  tačiau didelių pastangų dėka, jis bendrauja su moterimis, kaip pats sako dažniau jas išklauso ir leidžia joms pačioms kelti tikėjimo klausimus. Lankydamasis kalinimo įstaigose nuo 1994 metų, A. Malinauskas pastebi, jog priklausomybes turinčių asmenų daugėja, tačiau tiki, jog kunigų-konsulų vaidmuo yra mažinti distanciją tarp Dievo ir kalinčiųjų, o tikėjimas be galo svarbus gydantis priklausomybes.

Vienas iš konferencijos svečių Marian Ursan pristatė savo darbo su priklausomais žmonėmis subtilybes Rumunijoje. M. Ursan atstovauja ne pelno siekiančią organizaciją "Carusel" (Bukareštas, Rumunija), kuri siekia pagerinti narkotikų ir alkoholio vartotojų, gatvėse gyvenančiu asmenų, socialiai ir ekonomiškai neįgalių žmonių, ir asmenų, kuriems gresia socialinė atskirtis, gyvenimo kokybę. M. Ursan išdėstė neigiamą Rumunijos valdžios institucijų požiūrį į priklausomą asmenį. Pasak jo, valdžios institucijos, kaip policija, siekia nubausti priklausomą asmenį, bet nėra suinteresuotos jam padėti, nukreipti jį tinkamoms organizacijoms, kurios gali padėti žmogui atsitiesti. Dalindamasis savo 22-jų metų darbo su priklausomais asmenimis patirtimi M. Ursan pabrėžė, jog jų tikslas laiku padėti žmogui, pirmiausia įgaunant jo pasitikėjimą, kai dažnu atveju jo artima aplinka jau būna nuo jo nusisukusi, esant reikalui suteikti medicininę pagalbą, padėti jam žengti pirmyn, išgyti ir integruotis visuomenėje.

Molėtų psichikos sveikatos centro bei Panevėžio priklausomybės ligų centro gydytojas psichiatras Jaunius Urbutis konferencijos metu pristatė pranešimą pavadinimu „Priklausomybė - ledkalnis ar Titanikas?“. Pasak pranešėjo priklausomybę galima palyginti su "diabetu", kuris taip pat yra neišmatuojamas, progresuojantis ir mirtinas, tačiau periodiškas ir sistemingas gydymas, gyvenimo būdo ir įpročių pasikeitimai, rūpinimasis savimi, gali nulemti ilgą gyvenimą. Vertingas ir neatmestinas kiekvienas poveikio priklausomam asmeniui metodas, nežalojantis asmens ir jo aplinkos. Taip pat tokiems asmenims reikalinga kompleksinė pagalba, kuri susideda iš eilės kintamųjų dalių.

Po intensyvių pranešimų, visiems konferencijos dalyviams ir svečiams organizuota kelionė į Vyžiuose (Šilutes raj.) įsikūrusį reabilitacijos ir resocializacijos centrą „Gabrielius“. Įstaigos direktorius, kunigas Valdas Miliauskas aprodė įstaigos patalpas, erdves skirtas besigydančių asmenų apgyvendinimui, laisvalaikiui, teritoriją aplink centrą skirtą sodui, gyvūnų auginimui. V. Miliauskas pristatė įstaigą, jos struktūrą, istoriją, vidines taisykles, kurios sąlygoja sveikstančiųjų bendravimą su žmonėmis tiek centre, tiek už jos ribų. Pristatė įstaigoje vykdomą 12-kos žingsnių sveikimo programą, kuri užima 1,5 metų bei darbuotojus, kurie veda šias programas, teikia psichologinę ir socialinę pagalbą centro gyventojams.

„Aš esu labai laimingas, jog turėjau galimybę apsilankyti reabilitacijos centre „Gabrielius“. Tai labai šilta vieta, kur žmonės keičia savo gyvenimus, mąstymą, randa pagalbą. Aš pirma kartą mačiau profesionalus dirbančius remiantis moksliniais metodais kartu su žmonėmis, kurie motyvuoti savo tikėjimo, religijos padėti kitiems. Manau žmonės kurie gydosi šiame centre gauna tik profesionalią pagalbą, tad tikiu, kad sėkmingai baigiančių reabilitacijos kursą skaičius tik augs“- savo įspūdžiais apie apsilankymą  centre „Gabrielius“ dalijosi Marian Ursan (Rumunija).

Antros dienos pabaigoje, grįžus iš Vyžių į Klaipėdą, organizuota diskusija skirta dienos įvykių apžvalgai. Konferencijos dalyvius sveikino Evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kuris džiaugėsi, jog projekto „Dialogas“ partneriai svečiuojasi Lietuvoje, Klaipėdoje. Pasak vyskupo - „priklausomybės prevencija tai ne tik aktuali ir gili psichologinė-socialinė problema, bet pirmiausia dvasinė problema. Tema aktuali visur kur žmonės gyvena, tad esamas didžiulis poreikis šias problemas spęsti. Tokios tarptautinės konferencijos, tai puiki galimybė dalintis, pamatyti, išgirsti, keistis įvairių šalių patirtimi. Ir jei tokių konferencijų pasekoje bus padėta vienam ar dviem žmonėms daugiau, tai jau yra didžiulė tarptautinio bendradarbiavimo prasmė“.

Diskusiją moderuoti pakviesta Klaipėdos universiteto socialinio darbo katedros prof. dr. Elvyra Acienė, kuri akcentavo kiekvieno asmens dirbančio socialinio darbo srityje svarbą, darbe su priklausomais asmenimis. Diskusijos metu kunigas Valdas Miliauskas pasidžiaugė konferencijos dalyvių apsilankymu Všį „Gabrielius?“, nes anot jo, ten gyvenantys vyrai dažnai jaučiasi vieniši su savo priklausomybe ir mano, esantys niekam nereikalingi. Kunigas Arvydas Malinauskas pasidalinęs nelengva savo darbo pradžia su kalinčiais asmenimis, reziumavo, jog žodis priklausomiems asmenims kartais yra svarbesnis nei medicininis gydymas. Marian Ursan (Rumunija) apžvelgė savo biografijos aplinkybes, kurios įtakojo, įkvėpė jį dirbti su nuo narkotikų priklausomais asmenimis.

Vakaro metu konferencijos dalyviai ir svečiai turėjo galimybę susipažinti su dar dviejų reabilitacijos įstaigų patirtimi. Konferencijos svečias kunigas Mindaugas Palionis nevyriausybinės organizacijos, labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ direktorius dalijosi savo darbo patirtimi Šiaurės Lietuvoje, kurią padiktavo didėjantis įvairaus amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos, poreikis. Pradėję veiklą prieš 15 metų nuo reabilitacijos centro priklausomiems asmenims Akmenės raj., šiai dienai fondas išaugo į asociaciją, jungiančią daugiau nei 10 socialinių centrų skirtų priklausomybes išsigydžiusių asmenų gydymui, jų integravimuisi į visuomenę, moterims su vaikais, benamių asmenų apgyvendinimui, socialinę atskirtį patiriantiems vaikams, neformaliam jaunimo laisvalaikiui.

Reabilitacijos įstaigos „Schäferhof“ (Hamburgas, Vokietija), menančios daugiau nei 120 metų istorijos, vadovas Rainer Adomat pristatė savo vadovaujamą įstaigą, kurioje didžiausias dėmesys skirtas žmonėms, kurie neturi būsto ir susiduria su tolesniais socialiniais ir asmeniniais sunkumais, tokiais kaip nedarbas, sveikatos sutrikimai, priklausomybės. Įstaiga padeda žmonėms gyventi bendruomenėje, įprastoje socialinėje aplinkoje, kovoti su priklausomybėmis jų atsisakant ar reguliariai mažinant, siekia padėti rasti gyvenamąją vietą ir, jei įmanoma, darbo vietą.

Trečią konferencijos dieną dalyviai buvo pakviesti susiskirstyti į dvi grupes. Viena grupė moderuojama Valdo Miliausko (Lietuva) ir Marian Ursan (Rumunija) diskutavo, keitėsi sėkmės istorijomis, idėjomis, geraisiais pavyzdžiais priklausomybių prevencijos tematika. Antroji grupė moderuojama Bernd Hannemann (Vokietija) diskutavo, keitėsi patirtimi lėšų rinkimo, rėmėjų paieškos klausimais. Po abiejų grupių įžvalgų pasidalijimo vieni kitiems, trumpai aptarti kiti projekto „Dialogas“ darbai, veiklų etapai. Konferencijos dalyviai supažindinti ir pakviesti dalyvauti kitose projekto konferencijose, kurios numatytos 2018 metais Bukarešte, Rumunijoje ir 2019 metais Vroclave, Lenkijoje.

 

Pirma


Pirma


Pirma


Pirma


Pirma


 

Kornelija Jankauskienė