Pagrindinis meniu
Grįžti

„AKTION MENSCH“ projekto partnerių susitikimasGegužės 7 d. lankėsi VšĮ „Liuteronų diakonija“ partneriai iš diakonijos Šlėzvig Holšein (Schleswig Holstein, Rendsburg). Komandos vadovas, diakonijos fondo vadovas Bernd Hannemann, „Aktion Mensch“ projektų Pabaltijo valstybėse koordinatorė Ann-Christin Haselman, „Aktion Mensch“ projekto iniciatorius Roland Schlerff, Priklausomybės ligų centro vadovas Rainer Adomat, Jaunimo profesinio mokymo mokyklos Neumünsteryje vadovas Reinhard Arens bei Jaunimo profesinės mokyklos vadovo pavaduotojas Thomas Börner, diakonijos korespondentas Wolfgang Henze.

Susitikimo tikslas – aptarti baigiamo įgyvendinti „Aktion Mensch in Tauroge“ projektą, susitikti su vietos socialiniais partneriais.

Svečiai lydimi VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktoriaus kunigo Mindaugo Kairio, VšĮ „Liuteronų diakonija“ socialinės darbuotojos Evelinos Tamošaitytės, VšĮ „Gabrielius“ direktorisus kun. Valdo Miliausko lankėsi Jurbarko rajono savivaldybėje. Susitikime taip pat dalyvavo „Aktion Mensch“ projekto partneriai – Jurbarko švietimo centro  direktorė Aušra Baliukynaitė ir Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė.

Susitikimo Jurbarko rajono savivaldybėje buvo susipažinta su projekto tikslias ir uždaviniais, aptarti šio projekto pasiekti rezultatai.
Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais projekto vykdymo metu įgyvendinti reikšmingi darbai: sukurtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo tinklas, kuris projekto įgyvendinimo metu sprendė konkrečias vaikų ir jaunimo problemas Tauragės apskrityje; užmegzti glaudūs ryšiai tarp Diakonijos ir mokyklų, jaunimo tarnybų / organizacijų, savivaldybės administracijos socialinių darbuotojų, policijos, Jurbarko švietimo centro bei kitų socialinių partnerių dirbančių su vaikais ir jaunimu sudarė sąlygas socialinių paslaugų spektro plėtrai.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios suburta kvalifikuotų specialistų komanda organizavo projekto veiklas tarpinstitucinio tinklo identifikuotose Tauragės regiono probleminių seniūnijų švietimo, dienos priežiūros įstaigose. Buvo teikiamos dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos, psichologo konsultacijos, užimtumo paslaugos, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, prevencinės pamokos, karjeros planavimo pamokos, diskusijos, susitikimai. Ypatingas dėmesys buvo skirtas prevenciniams susitikimams (alkoholio, narkotikų temomis), produktyvaus ir kūrybinio užimtumo, saviraiškos ugdymo organizavimui (meno terapijos užsiėmimai), profesinio konsultavimo susitikimams, psichologinių problemų, krizinių bei konfliktinių situacijų sprendimui. Vykdytos veiklos sudarė sąlygas vaikų ir jaunimo pozityviai socializacijai, integracijai į vietos bendruomenę, mokyklą.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sėkmingai įgyvendinta jaunimo mainų kelionė į Vokietiją. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo suburta 6 jaunuolių komanda. Trys iš jų –  Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos mokiniai. 2017 m. birželio mėnesį šie jaunuoliai dvi savaites praleido Vokietijoje. Mainų kelionės dalyviai susipažino su mokymo centro Neumünsterio mieste vykdomomis mokymų programomis, profesijomis, apžiūrėjo šio mokymo centro klases, laisvalaikio erdves, praktikos užsiėmimų patalpas, mokomi šio centro darbuotojų intensyviai dirbo ir tobulino profesinius gebėjimus viešbučio ir restorano aptarnavimo bei medžio apdirbimo srityse. Mainų kelionės metu buvo sudarytos visos sąlygos įgauti darbinių įgūdžių bendrose veiklose su Vokietijos jaunimu, tobulintis užsienio kalbos žinias, gerinti socialines kompetencijas. Be intensyvaus praktinio darbo mokyklos dirbtuvėse, jaunimas dvi dienas keliavo po Šiaurinę Šlėzvig Holštein žemę, aplankė daug turistinių objektų. Šios kelionės metu jaunuolius lydėjo diakonijos darbuotojai Evelina Tamošaitytė, Arūnas Šulskis bei Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio mokyklos direktorė Dainora Saulėnienė.
Susitikimo metu kunigas Mindaugas Kairys pažymėjo, kad šio projekto dėka buvo žengtas dar vienas žingsnis efektyvesnių pagalbos teikimo priemonių užtikrinimo kaimiškose vietovėse link. „Šiandiena galime pasidžiaugti ne tik realiai suteiktos pagalbos rezultatais, bet ir ženkliu pokyčiu tarpinstitucinio bendradarbiavimo lygmenyje. Teigiamų pokyčių pasiekti galima tik esant nuolatiniam organizacijų suartėjimui, glaudžiam ir betarpiškam tarpinstituciniam bendradarbiavimui“, – kalbėjo kunigas Mindaugas Kairys.
Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius dėkojo šio projekto iniciatoriams, organizatoriams ir partneriams už darbą, rūpestį ir bendradarbiavimą sprendžiant socialines problemas ir įteikė padėką diakonijos fondo vadovui Bernd Hannemann už ilgalaikę socialinę partnerystę, socialinių projektų vykdymą Jurbarko rajono savivaldybėje.
Susitikime taip pat buvo diskutuojama apie socialinių projektų poreikį Jurbarko rajono savivaldybėje. 

Šio vizito metu svečiai taip pat aplankė ir Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčią, Jurbarke kuriamus bendruomeninius šeimos namus, Smalininkų šeimos gerovės centrą, Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčią bei Johanneso Bobrovskio muziejų Vilkyškiuose, VšĮ „Gabrielius“ reabilitacijos centrą.