Pagrindinis meniu
Grįžti

VšĮ „Liuteronų diakonija“ veiklos dešimtmetis

Garliavoje, po daugiau kaip 70 metų tylos, vėl suskambo varpo dūžiai. 2018 metais rugpjūčio 18 d. iškilmingai atidarytas ir pašventintas Garliavos diakonijos centras. Istorinė diena liuteronų  diakonijai ir visai Lietuvos evangelikų liuteronų bendruomenei!

Kaip Dievo tautos piligrimai, mūsų ištikimi bičiuliai, atvyko iš JAV, Vokietijos partnerinių  bažnyčių bei partnerinių parapijų. Diakonijos centro atidarymo iškilmingose pamaldose dalyvavo kun. James Krikawa, diakonisė Grace Rao, misijos ir ekumenijos centro kun. Christa Hunzinger, MLB Gen.sekr.kun.Michael Hübner, kun. Frank Eriksmeier, Šlėzvigo-Holšteino GAW kun.  Haberland, Rendsburgo partnerinės diakonijos atstovas Bernd Hanemann, Kiel-Mettenhof partnerinės parapijos narė Rosi Wiele, Siegfried Butler, Karl Boettner, Moritz Keppel, smuikininkė Beata Klemens, kuri su naujai suburtu jaunimo ansambliu papuošė Galiavos diakonijos centro atidarymo pamaldas. Pašventinimo liturgijoje dalyvavo LELB Vyskupas Mindaugas Sabutis ir  kun. Mindaugas Kairys  taip pat kunigai iš kaimyninių parapijų Vaidas Klesevičius, Virginijus Kelertas, Arvydas Malinauskas pasidalindami Dievo Žodžiu ir malda. 

Diakonija negali būti atskirta nuo Bažnyčios. Ji išsiskiria iš kitų organizacijų, sąjungų ar kitų visuomeninių darinių, nes ji jungia skirtingus žmones, trokštančius gyventi savo tikėjime. Viešpats yra centras, jungiantis žmones bendrystei. Pagrindinis diakonijos tikslas yra padėti gyventi krikščionišką kasdieninį gyvenimą-šeimoje ir darbe, paskatinti imtis įvairių pareigų, teikti įkvėpimo, vadovautis krikščioniškuoju tikėjimu ir morale. Pašventintame diakonijos centre įruošta koplytėlė bažnytiniams patarnavimams. Pamaldos vyks kiekvieną mėnesio trečią sekmadienį 14.00 val. Altorinį inventorių mums dovanojo Trier‘o evangelikų parapija. Tikimės, su Dievo pagalba, Garliavoje atkurti evangelikų liuteronų parapiją.

Džiaugiamės, jog tik atidarius diakonijos centrą pradėta vykdyti veikla. Nuo spalio mėnesio pradėtas įgyvendinti projektas „Aktion Mensch“, kurio metu teikiamos socialinio darbuotojo, sielovadinės konsultacijos, organizuojami prevenciniai susitikimai. Jau šiuo metu dirbama su priklausomybės ligų centro kursą baigusiais asmenimis. Nuo pat projekto pradžios, VšĮ „Gabrielius“ gyventojai atlieka darbo terapiją, taip stipriai gelbstint Garliavos diakonijos centro ūkiniuose darbuose. Džiaugiamės, jog ilgamečiai diakonijos partneriai Bernd Hanemann, Schleswig-Holstein diakonija Vokietijoje, remia ir palaiko Lietuvos diakonijos iniciatyvas. Bernd Hannemann (Vokietija, Rendsburgo diakonija Schleswig-Holstein): „Daugelis šiandien kalba apie pačių sergančiųjų atsakomybę, kaltę. Neva jie patys turi atsisakyti alkoholio, narkotikų, tačiau juk dauguma žmonių negali sustoti, nes yra beviltiškoje padėtyje. Mes kaip brandi visuomenė privalome suteikti šiems žmonėms pagalbą. <...> Norėčiau akcentuoti, kas sukurta čia Lietuvoje. Čia veikia visa pagalbos grandinė arba sistema, kuri apima nuo prevencinių veiksmų iki priklausomo asmens reintegracijos į visuomenę. Didelė pagarba diakonijai, kuri nuveikė didelį darbą. Manau tai teisingas kelias ir pagalba sergantiems“.

Schleswig-Holstein diakonijos ne vienerius metus finansuoti projektai „Aktion Mensch“: Kretingoje, Pagėgiuose, Klaipėdoje, Tauragėje leido padėti dideliam ratui klientų bei sustiprinti diakonijų veiklą regionuose.

Diakonijai tenka ypatingas vaidmuo savo bendruomenėse. Besirūpindama įvairiomis socialinėmis grupėmis tame tarpe ir priklausomybės ligomis sergančių asmenų gyvenime tampa reikšmingu gyvenimo vedliu ir dvasinės atramos ramsčiu. Žvelgiant iš priklausomybės ligomis sergančių asmenų patirčių tikrai ne visuomet pakanka tik gydytojų, psichologų ar kitų specialistų konsultacijų ar tik medikamentų - labai dažnai reikia žodžio, dėmesio, maldos, dvasinio palaikymo. Drąsiai galime sakyti, jog kiekvienas iš mūsų turime kažkokių priklausomybių, kiekvienam jos tampa skirtinga gyvenimo našta ir skauduliu, tačiau, deja, ne visi turime dvasinės stiprybės su jomis kovoti ir pagaliau tą kovą nugalėti. 

Vokietija ir Jungtinės Amerikos Valstijos turi labai išvystytą pagalbos sistemą priklausomybės ligomis sergančių asmenų grupėje, veikiančia ne vienerius dešimtmečius, tad turi galimybę pasidalinti ir sukaupta patirtimi šioje srityje su Lietuvos diakonijomis.

Pagrindiniai Garliavos diakonijos centro statybos rėmėjai ir diakonijos partneriai iš Vokietijos, Šiaurės Vokietijos Bažnyčios – Christa Hunzinger ir Jungtinių Amerikos Valstijų, Misūrio Sinodo – James Krikawa džiaugėsi pasiektais rezultatais bei vykdoma diakonijos veikla stiprinant Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenės pagalbą socialinės atskirties asmenims.

Kun. James Krikawa (JAV, Misūrio Sinodas): „Dievo Žodis mus veikia, padeda pripažinti savo priklausomybes ir gauti atleidimą, o su atleidimu ir galimybė išgyventi. O jei visiškai nenugalime priklausomybės vis tiek jaučiame pagalbą, kuri leidžia judėti pirmyn ir kiekvienas žingsnis pirmyn, o ne atgal yra labai svarbus <...> Kristus ne tik mūsų Atpirkėjas, bet ir pagalbininkas. Jis gydė akluosius, ligonius, prikėlė mirusiuosius, Jis tai daro ir šiandien. Todėl Bažnyčios vaidmuo reabilitacijoje yra be galo svarbus. Žmonėms svarbus atleidimas, jie nori jį išgirsti ir patirti taip gyvai kaip jaučiamas vanduo krikšto metu“.

Kun. Christa Hunzinger (Vokietija, Šiaurės Vokietijos Bažnyčia): „Manau mes turime būti ne tik bendruomenė gyvenanti savo įprastą bažnytinį gyvenimą, tačiau pagalvoti ir apie meilę savo artimui <...> Mes turime padėti savo artimui, todėl labai žaviuosi ir džiaugiuosi, kad Lietuvos liuteronų bažnyčia įkūrė tokį centrą. <...> Ir kiekvienam reikalingas individualus tik jam kelias, norint išvaduoti žmogų iš priklausomybės vienam reikia padėti, kitą pakviesti atvykti ar paremti. Vienas iš sprendimų tokie centrai kaip „Gabrielius“. Čia nestovima vietoje, siekiama žmogų integruoti į visuomenę. Labai gerai, kad priklausomybę turintys asmenys nepaliekami visuomenės užribyje, priešingai sugrąžinami, turi galimybę sugrįžti į darbo rinką“.

Po Garliavos diakonijos stogu nuo šių metų lapkričio mėnesio pradėta veikla ir su jaunimu – atidarytas vaikų ir jaunimo dienos užimtumo centras. Džiaugiuosi, kad šio projekto veikla rūpinasi užimtumo specialistė, dailės terapeutė Greta Duobienė.  Projekto metu organizuojamos dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos, teikiama profesionalių specialistų pagalba vaikui ir jo šeimai, organizuojami kūrybiniai užsiėmimai, prevenciniai renginiai, šventės bei kitos diakoninės-socialinės paslaugos. Dienos centro išlaikymui finansavimas skirtas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tikimės, jog tai taps tęstiniu projektu ir šie namai taps ir šeimos namais. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vienas iš prioritetų skatinti naujų vaikų dienos centrų steigimą, esama šeimos ir vaiko padėtis Lietuvoje skatina stiprinti diakoninį darbą šeimos gerovės srityje taip plečiant ir diakonijų teikiamų paslaugų spektrą.

Be Garliavos vaikų ir jaunimo užimtumo centro, šiais metais, pradėta vaikų dienos užimtumo centro veikla Smalininkuose. Taip pat artimiausiu metu planuojama įsteigti naujus dienos centrus Vilkyškiuose ir Kretingoje. Šiuo metu vyksta derybos ir diskusijos dėl inicijuojamų projektų galimybių Kretingos mieste bei Pagėgių savivaldybėje.

Galime pasidžiaugti, jog nuo 2016 metų „Liuteronų diakonija“ sėkmingai įgyvendina tarptautinį projektą „Social Empowerment in Rural Areas“ („Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“). Pakviesta Vokietijos partnerių – Schleswig-Holstein diakonijos, prisijungė prie 16 partnerių iš 11 valstybių bendro projekto SEMPRE įgyvendinimo pagal 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Lietuvos diakonijų stoginei organizacijai tokio masto ir pobūdžio projektas kaip SEMPRE įgyvendinimas ir administravimas buvo didelis iššūkis. Trejų metų projekto įgyvendinimo laikotarpyje įgyta patirtis VšĮ „Liuteronų diakonija“ leido sustiprėti kaip organizacijai bei prisidėti prie socialinių paslaugų struktūros inovatyvių paslaugų kūrimo Lietuvoje. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu projekto metu sukurta nauja socialinė paslauga – socialinis palaikymas, kuri teikiama Klaipėdos konsultaciniame kabinete bei priklausomybės ligų centre „Gabrielius“. Jurbarko regione projekto tikslinės grupės nariai savo sugeneruotas idėjas realiai įgyvendins ir numatytas paslaugas teiks naujai kuriamame Šeimos gerovės centre Smalininkuose.


Džiaugiamės, jog VšĮ „Liuteronų diakonija“ tarp visų stipriausių socialines paslaugas organizuojančių ir kuriančių projekto partnerių Europoje yra lygiavertė partnerė. O šio projekto dėka turėjo unikalią galimybę prisidėti prie  socialinių paslaugų vadovo – Handbook - kūrimo, kuriuo galės naudotis paslaugų teikėjai, universitetai, valstybių vyriausybės ir savivaldybės bei kitos organizacijos tiek Lietuvoje, tiek partnerinėse projekto valstybėse.

VšĮ „Liuteronų diakonija“ šiais metais jau skaičiuoja savo 10-uosius diakoninės veiklos metus! Šis dešimtmetis reikšmingas „Liuteronų diakonijai“ – vykdant veiklą diakoninėje-socialinėje srityje, įgyvendinant tarptautinius projektus, plėtojant ir stiprinant visų veikiančių diakonijų „SANDORA“ veiklą. VšĮ „Liuteronų diakonija“ spalio 5-7 dienomis suorganizavo tęstinį seminarą „Liuteronybė“, kuriame dalyvavo diakonijų „Sandora“ vadovai, darbuotojai bei gausus būrys savanorių.  Praktika rodo, kad ir toliau yra reikalinga vesti teologinio pobūdžio seminarus diakonijų darbuotojams.


Vienas iš bažnyčios tėvų yra pasakęs, kad per diakoniją mes įkūnijame Dievo Karalystę žemėje. Tokių stiprių žodžių mes galbūt neišdrįsime pasakyti, tačiau, kita vertus, tai yra vienas iš pagrindinių Biblijos teiginių. Kuo daugiau diakonija turės įtakos žmonių tarpusavio santykiuose, tuo įtikinamesnis bus Dievo valios įgyvendinimas. Kuo didesnės įtakos mums turės Dievo valia, tuo labiau mūsų gyvenimas artės prie Dievo Karalystės.

Bažnyčia man visų pirma reiškia artimo meilę ir buvimą su žmonėmis. Būtent tai ir daro diakonija. Labai svarbu sunkumų turinčius žmones pakreipti tinkama linkme, atstatyti tiltus ir taip sugražinti žmones iš sunkių situacijų į gyvenimą. Tai man atrodo labai svarbi užduotis: ne tik skelbti Dievo žodį, bet ir savo veikla pakreipti žmones link Jo“(Bernd Hannemann. Vokietija, diakonija Schleswig-Holstein).

Matome, kaip Dievo piligrimų tauta mes dar toli gražu nepasiekėme savo kelionės tikslo. Kelias veda tolyn... Vienintelis kelias yra Jėzus Kristus. Visi mūsų darbai prasideda ties Juo ir veda prie Jo. Diakonijai priklauso išskirtinis vaidmuo: susieti gyvenimą ir mokymą. „Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ (Ef.2:10).

 

Direktorius, kun. Mindaugas Kairys

VšĮ  „Liuteronų diakonija“