Pagrindinis meniu
Grįžti

Projektas SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation baigiasi, prasideda asociacijos veikla

 

Tarptautinis projektas SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation baigiasi.

„SEMPRE Accelerators“ kvietė kurti įtraukias socialinio verslumo ekosistemas visoje Europos Sąjungoje. Visų užsienio partnerių parengtos rekomendacijos-dokumentas paremtas praktine patirtimi diegiant socialinius startuolius visame Baltijos jūros regione. Remdamiesi „SEMPRE Accelerators“ duomenimis, VšĮ „Liuteronų diakonija“ teikė rekomendacijas politikos formuotojams ir sprendimus priimantiems asmenims kuriant politiką, stiprinančią verslumo ekosistemų įtrauktį ir socialinį aspektą. Šiose rekomendacijose pateikti duomenys pagrįsti aštuonių socialinių startuolių, įsteigtų „SEMPRE Accelerators“, indėliu sąveikaujant su politikos formuotojais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.


„SEMPRE Accelerators“ socialinių paslaugų bendram kūrimui kaimo vietovėse

„SEMPRE Accelerators“ (2019–2021 m.) – tai Baltijos jūros regiono Interreg programos projektas, kuriuo metu buvo remiamas integracinis socialinis verslumas Baltijos jūros regione. Jo tikslas – paspartinti aštuonių vietos bendros kūrybos iniciatyvų (vadinamųjų mikroprojektų) kūrimą ir plėtrą ir paversti jas sėkmingais, savarankiškomis socialiniais startuoliais, pastoviai siūlančiais paslaugas ir (arba) produktus vietos ir regioninėse rinkose.

Mikroprojektai buvo parengti ankstesnių projektų, pavadintų „SEMPRE – socialinis įgalinimas kaimo vietovėse“ (angl. Social Empowerment in Rural Areas, 2016–2019 m.), vykdymo metu. SEMPRE partneriai parengė ir išbandė įgalinimo priemones, kuriomis gali naudotis socialinių paslaugų teikėjai, vertindami nepalankioje padėtyje esančių grupių paslaugų poreikius ir įtraukdami šių grupių narius į bendros kūrybos procesus, kurių rezultatas – naujų socialinių paslaugų plėtra.

Nors SEMPRE telkėsi į verslo idėjų plėtojimą tokiomis priemonėmis, kaip socialinio verslo modelio matmenys ar pokyčių teorija, „SEMPRE Accelerators“ žengė dar toliau. Projekto partneriai suformavo „greitintuvų komandas“, kurių kiekvieną sudarė nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovus ir jau įsitvirtinusių socialinių paslaugų teikėjus. Komandos telkė paslaugų naudotojų idėjas ir praktines žinias bei socialinių darbuotojų profesinę patirtį, kad įveiktų tokius iššūkius kaip stabilių ir veiksmingų valdymo ir vadovavimo struktūrų sukūrimas, paslaugų asortimento išplėtimas ar kokybės gerinimas, finansavimo gavimas ir didesnio paslaugų naudotojų skaičiaus įtraukimas į startuolius.

Taigi „SEMPRE Accelerators“ sukūrė dinamiškų ir sėkmingų socialinių įmonių startuolių, praturtinančių socialinių paslaugų aplinką ir mažinančių spaudimą įsitvirtinusiems paslaugų teikėjams ir valdžios institucijoms, susiduriančioms su vis sudėtingesnėmis pagrindinėmis paslaugų teikimo kaimo vietovėse sąlygomis, aštuonis gerosios patirties pavyzdžius.

 

Startuolių pavyzdžiai:

  • „Sustok Liepoje": tai kavinė Vidzemėje, Latvijoje, kur susitinka ir dirba tėvai ir jauni bedarbiai.
  • SIVAN: tai šunų dienos centras Liublėjoje, Švedijoje, kuriam vadovauja žmonės, susidūrę su sunkumais patenkant į darbo rinką.
  • Laikraštis ir žiniatinklis: tai imigrantų grupė Šiaurės Fryzijoje, Vokietijoje, rašanti ir skelbianti straipsnius integracijos klausimais regioniniame žurnale ir interneto svetainėje.
  • Asociacija „Martyno žąsys“: tai vienišus tėvus burianti įmonė bendrai socialinio verslo veiklai.

Pasitelkus įgalinimo paramos priemones, buvo sustiprinti dalyvių pasitikėjimas, įveikti konkretūs trūkumai ir iššūkiai, parengtos aktyvinimo ir motyvacijos strategijos, pabrėžta komunikacija ir keitimąsis informacija, nustatyti konkretūs tikslai ir pasiekti išoriniai ištekliai (išsamesnės informacijos ieškokite leidinyje „Įgalinimo vadovas: vartotojų dalyvavimo kuriant ir teikiant socialines paslaugas vadovas“ https://www.sempre-accelerators.eu/results).

 

Socialinis startuolis Lietuvoje atverė visiškai kitokį požiūrį į socialines paslaugas gaunančias tikslines grupes. Džiugu, jog inovatyvus projektas tapo realiomis socialinėmis iniciatyvomis, kurios tikimąsi savarankiškai plėtos savo veiklą tiek Lietuvos regione, tiek užsienio partnerių valstybėse. 

 

Veiklos finansuojamos iš VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendinamo projekto „SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation“