Pagrindinis meniu
Grįžti

„Sandora“ – namai, pilni gerumo

 

Šeštadienį Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios labdaros organizacijos „Sandora“ namuose, kuriems vadovauja Astrita Liepienė, dešimtą kartą surengta Priešadventinė šventė šios organizacijos globojamiems seneliams.

Šilutės „Sandora“ – namai, kuriuose be jokio atlygio triūsia krikščioniško gerumo kupinos moterys. Labdaros organizacija pasirengusi teikti dvasinę ir materialinę pagalbą tiek savo parapijos bendruomenės nariams, tiek ir jai nepriklausantiems varguoliams. [santarve.lt]

Į labdaringos organizacijos veiklą Astrita Liepienė pasinėrė prieš 17 metų. Tuomet padedant Vokietijos Šlezvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) krašto diakonijai ir buvo įkurta „Sandora“.
Per tuos 17 veiklos metų labdaros organizacijos vadovė išgirdo ne vieną suluošintą, tragišką, alkaną gyvenimo istoriją, prie jos širdies ir rankų glaudėsi ir mažas, ir senas. Nė vieno neatstūmė, kiekvienam kuo galėdama padėjo. Geri darbai nelieka be atgarsio – pasitikdami 2009-uosius Lietuvos žmonės kartu su LNK televizija Astritą Liepienę išrinko „Auksinės tauriosios širdies“ nominacijos laimėtoja.
Ponia Astrita sako, kad labiausiai jai gaila senolių, negalinčių pasidžiaugti šviesia senatve, mat juos nepelnytai pamiršo jų pačių vaikai ir vaikaičiai… Labdaros organizacijos „Sandora“ moterys nuolat globoja per 100 senelių, skaičiuojančių aštuntą gyvenimo dešimtmetį.
„Sandora“ paremia ne vien savo parapijos bendruomenės narius. Paramos suteikta nukentėjusiems nuo gaisro. Sunkmečiu kreipiasi žmonės, kuriems prireikia įvairių slaugos reikmenų: slaugos lovų, vaikštynių, ramentų, tualetinių kėdžių ir t. t. Šio Advento laikotarpis bus lengvesnis kelioms šilutiškių šeimoms, kuriose yra ypatingos slaugos reikalaujančių ligonių – jiems „sandorietės“ parūpino slaugos lovas su visa reikalinga įranga.
„Sandoroje“ gerai jaučiasi ir vaikai, kuriems pritrūko šilumos, tėvų rūpestingumo, net kasdieninės duonos savo namuose. Kasdien „Sandoros“ namuose tokie vaikai pamaitinami, kviečiami pabūti kartu, išsakyti savo nerimą, paruošti pamokas ar tiesiog pažaisti jaukioje aplinkoje. Čia veikia ir darbščiųjų rankų būrelis.

Priešadventinė šventė
Prieš dešimt metų, artėjant didžiausiai metų šventei – šv. Kalėdoms, labdaros organizacija „Sandora“ kartu su svečiais iš Rostoko pradėjo rengti priešadventines šventes. Kasmet į jas kviečiama 70 m. slenkstį peržengę senoliai, vaikai. Visų tąkart laukia vaišės, linksmybės, dovanos, siurprizai ir maldos.
Niekas kitas nesuteikia tiek jaukumo, kaip geri namai, kur vietos pakanka ir saviems, ir svetimiems. Praėjusį šeštadienį „Sandoros“ namuose vyravo maldos ramybė, artimų širdžių šiluma ir bendrystė. Beveik kiekvieno atvykusiojo į šventę Astrita Liepienė spėjo paklausti apie savijautą ir palydėti prie padengtų ilgų šventinių stalų.
Edita Jėgerienė gyveno Lapalių kaime, tačiau senolei vis sunkiau darėsi vienai tvarkytis savo ūkyje. Namuose, kur užauginti penki vaikai, daugiau negu prieš tris dešimtmečius neliko vyriškų rankų. Prieš trejus metus senolė sutiko keltis gyventi į Šilutę pas dukterį. Močiutė sunkiai bevaikšto, todėl prisipažįsta, kad dabar jai labiausiai trūksta sveikatos. Pakviesta į bendruomenės šventę, dukters lydima, Edita Jėgerienė mielai atvyko į „Sandorą“. Tokių kaip ji žilagalvių, pasiramsčiuojančių lazdele ar prisilaikančių ramentais, o širdyje tebenešiojančių bendrystės šilumą ir ilgesį, šventėje netrūko.
Popietei prieš Adventą didžiulėje pasitarimų salėje sunešami visi „Sandoroje“ esantys stalai ir kėdės. Šiemet už ilgų stalų glaudžiai susėdo per 100 žmonių. Kad nieko netrūktų ir būtų jauku, kaip tikruose namuose per šventes, „Sandoros“ moterys čia triūsė nuo ankstyvo ryto: sunešė ir padengė stalus, ruošė valgius, puošė eglutę ir stendus.
Į šventę atvyko ne tik Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios tikintieji, bet ir iš kitų parapijų. Štai Erika ir Pranas Papieviai su kitais Kintų parapijos tikinčiaisiais atvyko iš Šturmų kaimo. Šišioniškė Erika Kintų seniūnijoje garsėja kaip kulinarinio paveldo žinovė. Iš Rusnės parapijos atvykusi Trautė Bakutienė deklamavo savo kūrybos eiles vokiečių kalba.
„Gražu, kai žmogus moka dalytis geru žodžiu, darbais, džiaugsmais ar rūpesčiais. Ar ne iš to ir susideda bendrystė“, – prie raudonomis kalėdinėmis spalvomis papuoštų stalų susėdusius popietės dalyvius pasveikino „Sandoros“ vadovė A. Liepienė. Organizacijos vadovė padėkojo svečiams iš Vokietijos, atvykusiems ir su malda, ir su dovanomis. Svečias iš Rostoko Francas Laušas (Franz Lausch) pas šilutiškius atvyko net 50 kartą. Įpratęs visada tik duoti svečias paslapčia braukė ašarą, kai jam padovanojo paveikslą su Šilutės tiltu, simbolizuojančiu Rostoko ir Šilutės bendruomenių draugystę.
Gražus bendradarbiavimo tiltas sujungė „Sandorą“ ir su Šv. Michailo bažnyčios parapija Gelsdorfe. Šios bažnyčios tarybos narys Klausas Šubertas (Schubert) yra nuolatinis „Sandoros“ namų pagalbininkas. Atvykęs į Šilutę jis uoliai imasi remontuoti lūžtančius stalus, išklibusias kėdes, kitus baldus.
Prieš trejus metus užsimezgė graži draugystė su čia atvykusiais atostogauti medike Angela Topp ir jos vyru iš Vokietijos. Šiemet jie nedvejodami laikotarpį prieš Adventą pašventė labdaringai veiklai Šilutėje. Svečiai iš Vokietijos atvykę į „Sandorą“ iš karto imasi veiklos. Ir šiemet atvažiavę pirmadienio naktį, rytą kartu su „Sandoros“ moterimis jau važinėjo pas senelius su dovanomis. Netikėti svečiai savo apsilankymu netrikdė senolių namiškių bereikalingais rūpesčiais – viskuo buvo pasirūpinę patys: ir kavos, ir vaišių, ir laiko pabendrauti turėjo.
Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Remigijus Šemeklis popietėje skaitė Bibliją ir kalbėjo apie žmogaus paskirtį šioje Žemėje. Koncertavo bažnyčios dainininkai, muzikantai, Šilutės meno mokyklos styginių instrumentų orkestras.

Laima PUTRIUVIENĖ

http://www.santarve.lt/article/articleview/13941/1/15/