Pagrindinis meniu
Grįžti

 

Viešnagė Vokietijoje – „Gabrieliaus“ naujo bendradarbiavimo pradžia
 
V. Miliauskas
 


V. Miliauskas, M. Kairys,  Schäferhof centro soc.darbuotoja su vadovu R. Adomat

 
Viešoji įstaiga „Gabrielius“ per beveik ketverių metų savo veiklą tapo visiems gerai žinomu reabilitacijos centru, - jį žino didelis ratas žmonių. Vienų prisidėta prie steigimo, kitų - prie išlaikymo, o treti į „Gabrielių“ atvyko ieškoti pagalbos ir būdų įveikti juos slegiančią priklausomybę. „Gabrielius“ gyvuoja ir šiandien: daugiau nei pusšimčiui žmonių suteikta psichoterapinė reabilitacija, dvasinė pagalba ir parama. Ne vienas asmuo sėkmingai baigė reabilitacijos programą. Praleistas laikas „Gabrieliuje“ padėjo ir padeda žmonėms ir toliau išvengti priklausomybės, iš naujo kurti savo gyvenimus, siekti išsilavinimo.
Aplinkos tvarkymas ir pastatų renovacija – tai kasdienybė, lydinti mus beveik nuo pat pirmųjų įstaigos veiklos žingsnių. Džiugina tai, kad šiandien pastato pirmojo aukšto renovacijos darbai beveik baigti, - liko nudažyti sienas. Atlikus šiuos darbus, patalpos bus visiškai pritaikytos įstaigos poreikiams. Antrojo aukšto įrengimui dar reikia lėšų ir laiko. Tikimės, kad diena, kai visas pastatas bus pilnai sutvarkytas, netruks ateiti. Žinoma, niekada nepamirštame svarbiausio, - žmonių, kuriems šio centro pagalba yra reikalinga. Šiandien centras yra pilnutėlis, - visos 17 vietų yra užimtos. Vyrai, savo noru atvykę iš visos Lietuvos, bando pakreipti savo gyvenimus kita vaga ir atsisakyti priklausomybės psichotropinėms medžiagoms ar alkoholiui. Ši žiema pirmoji, kai nesulaukėme nė vieno žmogaus ir finansavimo iš Šilutės savivaldybės. Tiesa, reikėtų paminėti, kad sausio pabaigoje - vasario pirmoje pusėje Lietuvą sukaustę šalčiai vietos savivaldos socialinės paramos skyriui priminė apie mus, - buvo sutarta suteikti nemokamą prieglobstį benamiams> ne paslaptis, kad dažną iš benamių taip pat kamuoja priklausomybė alkoholiui ir narkotikams. Pranešimas paskelbtas visuose vietiniuose laikraščiuose ir televizijoje, informacija perduota policijai ir greitosios medicinos pagalbos tarnybai. Šia galimybe rasti prieglobstį ir pagalbą pasinaudojo keletas žmonių. Nepriteklius kamuoja daug žmonių, - dažnas nemoka tinkamai panaudoti ir saujelę turimų pinigų, todėl neišvengiamai susiduria su dideliais sunkumais. Suprasdami tai, įvertiname žmogaus silpnybes ir visomis išgalėmis stengiamės padėti.
Bėgant laikui atsiranda poreikis ieškoti naujų minčių, idėjų ir naujos patirties. Jau pirmąją darbo „Gabrieliuje“ savaitę vizito į Rygą metu susipažinau su Rendsburgo miesto diakonijos atstove Doris Scheer. Susitikimo ir vizito reabilitacijos centre ,‚Gabrielius“ metu atstovė pakvietė apsilankyti panašiuose reabilitacijos centruose Vokietijoje ir susipažinti su jų veikla. Šių metų sausio 28 dienos vėlų vakarą kartu su VsĮ „Liuteronų diakonija“ vadovu kun. Mindaugu Kairiu išvykome keltu į Vokietiją. Atvykę į Kylį keletui dienų buvome maloniai priimti Rose Wiele, kuri suorganizavo parapijos namuose susitikimą su vietos kunigu ir parapijos taryba. Į šį susitikimą buvo pakviestas ilgametis mūsų bičiulis kun. Uwe Haberland, kuris yra Šleswigo Holšteino žemės Gustav Adolf Werk pirmininkas. Vėliau susitikome su šiaurės Elbės bažnyčios atstovu kun. Volker Thiedemann.
Po suplanuotų sustikimų Kylyje išvykome į Hamburgą, kur trumpam sustojome aplankyti Altona rajone esančią Šventosios Trejybės parapiją ir jos kleboną Michael Fridetzki. Buvome šiltai sutikti ir labai nustebinti jų turimos informacijos apie Lietuvoje veikiančias organizacijas: VšĮ „Liuteronų diakoniją“ ir reabilitacijos centrą „Gabrielius“. Vakare pasiekėme pirmąjį reabilitacijos centrą, įsikūrusį Appen miestelyje šalia Hamburgo. Reabilitacijos įstaiga Schäferhof ir jos vadovas Rainer Adomat svetingai mus pasitiko ir apgyvendino savo namuose. Kitą dieną susipažinome su šia įdomia įstaiga ir jos vykdoma programa, pristatėme savo reabilitacijos centro „Gabrielius“ veiklą. Buvome nustebinti Schäferhof dydžio, programų įvairiapusiškumo ir beveik 120 metų menančios veiklos istorijos. R. Adomat labai vaizdžiai ir nuosekliai supažindino su darbuotojais, esama tvarka, teikiamomis paslaugomis, aprodė visą Schäferhof 300 ha ploto teritoriją. Šios įstaigos ilgametė patirtis ir ūkinis potencialas padėjo išvengti grėsusio bankroto, todėl ši įstaiga sėkmingai gyvuoja iki šiol. Vizito po apylinkes metu taip pat apsilankėme diakonijos konsultavimo centre, įsikūrusiame Pinneberg miestelyje. Jos vadovė Maike Kleber trumpai pristatė teikiamų paslaugų ir informacinių konsultacijų pobūdį. Tikimės su šia organizacija ateityje užmegzti artimesnius ryšius.
Vasario 3 dienos vakarą susitikome su kolege iš Rendsburgo Doris Scheer, Schäferhof vadovu Rainer Adomat bei Maren Heyde iš Hamburgo diakonijos. Vakarienės metu aptarėme svarbius diakonijos klausimus. Po bendros vakarienės kun. Mindaugas Kairys išvyko atgal į Lietuvą tęsti pradėtus darbus.
 
Savaitgalį teko garbė dalyvauti pamaldose Šventosios Trejybės bažnyčioje. Po pamaldų kartu su klebonu Michael Fridetzki dalyvavome parapijos popietėje, kurioje dar kartą buvo pristatytas reabilitacijos centro „Gabrielius“ projektas bei padėkota už surinktas aukas, skirtas „Gabrieliaus“ stogo remontui. Tądien taip pat susipažinome su Tornesch miesto Mėlynojo Kryžiaus grupe.
Pirmadienį prasidėjo antroji pažintinės kelionės dalis. Aplankiau didžiulį Diakonijos informacinį – konsultacinį centrą „Lukas“ Hamburge, Lurup rajone. Šios įstaigos socialinis darbuotojas Thaddaeus Grochol supažindino su visa įstaigos veikla. Kartu papietavę dalyvavome paciento konsultacijoje. Pacientas sutiko, kad konsultacijoje dalyvaučiau ir aš. Po to aplankytas Toppenstedt miestelio reabilitacijos centras, kurio vadovė Silvia Linz ir vienas iš įstaigos socialinių darbuotojų pristatė mišrią vyrų ir moterų priklausomybės ligų gydymo įstaigą. Po pietų kartu su socialiniu darbuotoju iki smulkmenų aptarėme įstaigos programinę ir ūkinę veiklą. Kadangi socialinis darbuotojas ilgą laiką dirbo ugniagesiu ir priešgaisrinės priežiūros inspektoriumi, gavau labai daug informacijos apie saugos reikalavimus.
Grįžus į Schäferhof, visa diena buvo skirta pažinčiai su „Raboisen“ įstaiga, kurioje gyvena tik nuo psichotropinių medžiagų ir alkoholio priklausantys asmenys. Name yra 12 vietų. Susipažinta su įstaigos vykdoma programa ir taisyklėmis. Socialiniai darbuotojai suteikė labai daug naudingos informacijos, taip pat aktyviai domėjosi mūsų įstaigoje taikoma praktika.
Keletas savaičių prabėgo labai greitai. Per šį laiką gauta itin daug naudingos informacijos ir praktinių žinių. Parsivežiau labai daug idėjų ir minčių, kurias galima pritaikyti Vš.Į „Gabrielius“ veikloje, - yra minčių, kaip paversti „Gabrielių“ savarankiška ir save išlaikančia įstaiga. Įgytos žinios ir patirtis padeda tvirčiau jaustis savo darbo srityje. Buvo proga įsitikinti savo darbo vizijos pagrįstumu, palyginti ją su užsienyje praktikuojama panašaus pobūdžio veikla.
Pasisėmus naujų idėjų, vėl grįžtame prie pradėtų darbų Lietuvoje. Bene didžiausias ateinančių kelerių metų darbas - Europos Sąjungos Socialinio fondo finansuojamas projektas „Galiu gyventi ir kitaip“, kuriam paraišką pateikę esame mes patys. Nuo kovo 1 dienos įdarbinami pirmieji darbuotojai ir pradedamas projekto vykdymas, kurio tikslas yra sugrąžinti į darbo rinką priklausomybę alkoholiui ar psichotropinėms medžiagoms turintį ir socialiai atskirtą žmogų.
Nepaisydami keleto sunkumų, mes su kiekviena diena tampame vis stabilesni ir tvirtesni. Tikime, kad kartu mes sugebėsime išspręsti visus sunkumus ir visada žengti į priekį.