Pagrindinis meniu
Grįžti
KRISTUS - žmogaus pilnatvės matas

Parengta pagal
Reinchardo Turrės knygą „Diakonija“
ir Hanso Kristofo Pipero
„Sielovados dialogai“
 
Jei mes norime matyti pilnavertį žmogų, mes turime žvelgti į Kristų. Jis yra mūsų žmogiškųjų jėgų, grožio ir dvasinio gyvenimo matas. Jame mes matome ir Dievą, ir žmogų. Būdamas ant kryžiaus Jis išreiškia savo artumą žmogaus varguose ir nelaimėse. Piloto pasakyti žodžiai „Ecce homo“ (pažiūrėkite, koks žmogus!) skiriami būtent kankinamam Kristui.
Ką Kristaus asmenybės pilnatvės matas reiškia diakoniškoje globoje? Dievas Kristuje tapo žmogumi, kad žmogus Kristuje atskleistų savo žmoniškumą. Laimingas ir pilnavertis gyvenimas įmanomas nuolatinėje vienybėje su Dievu, kuris nulemia ir santykius su artimaisiais. Jėzus liudija Dievą, kuris padeda žmonėms. Jo veikla gydo ir išlaisvina. Toks turi būti ir Bažnytinės globos darbas. Jėzaus gydomoji veikla artimai susijusi su nuodėmių atleidimu ir atnaujinto gyvenimo pradžia. Gaudamas nuodėmių atleidimą žmogus tampa vertas Dievo Meilės. Jėzus teigia, kad žmogaus nuodėmė gali pasireikšti ir kaip fizinio kūno susirgimas. Visais atvejais nuodėmė neišvengiamai verčia kentėti žmogaus dvasią. Todėl, išsilaisvindamas iš nuodėmių naštos, žmogus savo bendrystėje su Dievu ir aplinkiniais vėl gali nugalėti savo vienatvę. Nuodėmių atleidimo dėka jis nugali ir blogųjų, demoniškųjų jėgų baimę, kuri iki šiol laikė žmogų ligos nelaisvėje.
Jėzaus ištarti žodžiai „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ tarnauja kaip Bažnyčios gydomojo darbo leitmotyvas. Žodis Kelias nurodo Bažnyčios globos darbo esmę – tai yra ilgas procesas. Tik išimtinais atvejais pacientai pasveiksta per stebėtinai trumpą laiką. Žodis Tiesa verčia Bažnyčios globos darbą skirti dėmesį žmogaus gyvenimo prasmės klausimui. Į gydymo pareigos vykdymą įeina ir prisidėjimas įveikiant kasdienius ligonio gyvenimo sunkumus. Kristus kaip Gyvenimas pasireiškia nuolatiniuose žmogaus santykiuose su Dievu ir aplinkiniais. Tai nurodo ir gydymo tikslą – išlaisvinti žmogų iš vienatvės, suteikiant galimybę dalyvauti visuomenės ir Dievo gyvenime.
 
Kun. Mindaugas Kairys
VšĮ Liuteronų diakonija
          Direktorius