Pagrindinis meniu
Grįžti

eurodiaconia


„Eurodiaconia“ 2013 m. balandžio 9-11 dienomis į būstinę Briuselyje pavietė organizacijos narių atstovus į du seminarus: vienas jų skirtas žmogiškųjų išteklių klausimams aptarti, antrasis – susipažinti su galimybėmis formuoti strategiją "Europa 2020“.


Atstovė iš Lietuvos – Ingrida Kairytė – kartu su kitų šalių diakonijų tinklo atstovais seminaro „Žmonės diakonijoje“ metu pasidalijo vidaus politika, mokymo galimybėmis, grupėse aptarti dabartiniai sunkumai įdarbinant asmenis nevyriausybinėje organizacijoje ir personalo išlaikymo klausimai. Šio susitikimo metu sukurtas forumas apmąstyti klausimus, susijusius su užimtumu ir savanoriška veikla diakonijoje. Individualių pristatymų metu apsikeista gerąja patirtimi, sprendimais, susijusiais su stipriai besikeičiančia demografine šalių situacija. „Brainstorm“ metodu sugeneruota naujo projekto idėja „Kvalifikuoto personalo mainai“.


Antrajame susitikime dalyvavo 15 delegatų, atstovaujančių 13 Europos šalių. Susitikimo tikslas -paskatinti bažnyčias ir diakonijas aktyviai dalyvauti Europos programos kūrimo procese. Pranešimus skaitė ir savo patirtimi dalinosi Heather Roy, Eurodiaconia generalinė sekretorė, Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovai. Pranešėjų iš Europos Parlamento ir Europos Komisijos atstovai pristatė savo požiūrį į Europos Sąjungos "Europa 2020" strategijos įgyvendinimą. Ms Verónica Lope Fontagné, Europos Parlamento narė, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė, pabrėžė, kad Europos Parlamentas reikalauja svarbesnį vaidmenį ir naujame periode suteikti pilietinės visuomenės ir socialiniams subjektams.


Konferencija baigėsi delegatų susitarimu dirbti kartu ir imtis tolesnių veiksmų darant socialinį poveikį įgyvendinant "Europa 2020" strategiją nacionalinėje politikoje.


Ingrida Kairytė