Pagrindinis meniu
Grįžti

Diakoninė kelionė į Vokietiją

Adventas – rimties ir dvasinio susikaupimo metas. Metams baigiantis skubama pabaigti nepadarytus darbus, aplankyti parapijiečius, kuriems galbūt iki tol nebuvo pavykę rasti laiko, susitikti, padėkoti ir aptarti ateities darbus su kolegomis, partneriais ir rėmėjais. Šios minties vedami, VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius kunigas Mindaugas Kairys ir reabilitacijos centro VšĮ „Gabrielius“ direktorius diakonas Valdas Miliauskas gruodžio pirmosiomis dienomis išvyko į Vokietiją, - šalį, aktyviausiai bendradarbiaujančią su šiomis įstaigomis.

Nepaisant iškilusių nesklandumų (iš Klaipėdos keltas vėlavo išplaukti tris valandas), Kylio uostas pasiektas beveik laiku. Pirmoji sustojimo Vokietijoje vieta - Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos partnerė – Kiel-Mettenhof parapija ir jos narė Rose‘ė Wielle‘ė. Po sočių vaišių ir šilto pokalbio, pasukta Rendsburgo link, kur atvykstančiųjų laukė kolegos iš Šlezvigo-Holšteino diakonijos. Ši diakonija yra pagrindinė „Liuteronų diakonijos“ partnerė. Susitikta ir svarbiais klausimais kalbėta su šios diakonijos nariais ir gerais bičiuliais Doris Scheer, Bernd‘u Hanemann‘u ir Rainer‘iu Adomat‘u. Prie apskrito stalo aptarti padaryti darbai ir pasidalinta patirtimi, gauta vykdant bendrus projektus. Daugiausia diskutuota projektų, finansuojamų ,,Aktion Mensch“ fondo klausimais. Svarbu paminėti, kad šiuo metu Lietuvoje pradėti vykdyti šie „Aktion Mensch“ finansuojami projektai: prevencinis projektas Pagėgių Sandoros diakonijoje (užsiimama švietėjiška veikla, rengiamos paskaitos alkoholizmo, psichotropinių medžiagų vartojimo ir prevencijos temomis) ir Kretingos Sandoros projektas (vykdomos suaugusiųjų neįgaliųjų užimtumo programos). Šių projektų, kaip ir daugelio kitų, iniciatorė yra „Liuteronų diakonija“. Laiko ir dėmesio taip pat skirta reabilitacijos centro Vš.Į „Gabrielius“ nūdienos rūpesčiams ir aktualijomis. Vis tvirčiau ir aktyviau veikiantis centras neleidžia abejoti tokios veiklos plėtojimo poreikiu ateityje. Per pastaruosius metus šiam klausimui skiriama ypač daug dėmesio, intensyviai ieškoma geriausio sprendimo varianto. Panaši praktika gyvuoja ir Vokietijoje, todėl kolegos bičiuliai noriai dalinosi pamąstymais ir techniniais pasiūlymais iš savo patirties. Kartu su susitikime dalyvavusiu Schaeferhof įstaigos vadovu Rainer‘iu Adomat‘u peržiūrėta „Gabrieliaus“ finansinė ataskaita ir nuotraukos iš centro gyvenimo. Jose matyti, kaip, gavus finansinės paramos iš partnerių Vokietijoje, pavyko sėkmingai suremontuoti audros apgadintą centro stogą ir užbaigti jo sandarinimo darbus. Aptarus pagrindinius klausimus, bendravimas persikėlė prie gausaus tradicinio Šlezvigo Holšteino vaišių stalo. Pavakarieniavus ir atgavus jėgas diakonijos namuose, kitą dieną trumpai aptarti susitikimo rezultatai, o po to pasukta Hamburgo link.

Hamburge apsilankyta pas Michael‘į Fridetzky‘į – ilgametį Šventosios Trejybės bažnyčioje kunigą (orig. Hauptkirche St.Trinitatis, Altona). Pas šį Liuteronų diakonijos bičiulį lankytasi ir anksčiau. Šįkart jam nuoširdžiai padėkota už ‘Kirchentago’ (vert. Bažnyčios dienos) Hamburge metu surinktas ir reabilitacijos centrui „Gabrielius“ padovanotas aukas. Svečiai iš Lietuvos buvo maloniai nustebinti ypatingos dovanos, skirtos Vyžių evangelikų liuteronų bažnyčiai. Neseniai savo tarnystę baigęs ir į pensiją išėjęs kunigas iš savo darbo kambario atnešė supakuotus Šventosios Vakarienės indus ir padovanojo juos atvykusiems svečiams. Įspūdingi, alyvmedžio medžiu pagražinti indai, kadaise parvežti iš Asyžiaus, išties didžiulė ir įpareigojanti dovana.

nuotrauka

Advento nuotaikomis gyvenantis ir šventiškai pasipuošęs Leipcigas pasiektas jau beveik naktį. Ketvirtadienio rytas buvo skirtas tradicinei Leipcigo Kalėdų mugei. Taip pat apsilankyta Šv. Tomo bažnyčioje, pasivaikščiota po labai gražų miesto centrą. Po rytinės ekskursijos po šį Vokietijos miestą, apsilankyta Gustaw Adolf Werk būstinėje, kurioje atvykstančiųjų laukė GAW generalinis sekretorius, kunigas Enno Haaks‘as. Atvykus laukė pažintis su būstinėje dirbančiais darbuotojais. Svarbu pasakyti, kad „Liuteronų diakonija“ kasmet turi galimybę teikti šiai organizacijai po vieną diakoninį projektą. Tai ypač didelė parama, už kurią LELB diakonija yra labai dėkinga. Galima pasidžiaugti, kad su šių partnerių parama diakonijos labui galima padaryti išties daug. Gustaw Adolf Werk tiesia pagalbos ranką ir „Gabrieliui“. Be jau anksčiau įvykdytų projektų, sutarta ir dėl dar vieno svarbaus klausimo. Šios organizacijos vizito reabilitacijos centre metu svečiai pastebėjo centro transporto prastos techninės būklės problemą. Jau dvidešimt penkerius metus keliais riedantis mikroautobusas VW LT netik yra labai senas ir negali patenkinti poreikių, bet ir nesaugus: kiauras dugnas po keleivių kojomis ir kiti akivaizdūs nusidėvėjimo požymiai lėmė tai, kad buvo priimtas sprendimas paremti įstaigą tiksline 7000 eurų parama naujo mikroautobusiuko įsigijimui. „Gabrieliaus“ bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Gustaw Adolf Werk už pagalbą ir planuoja įsigyti naują keleivinį 9 vietų mikroautobusą. Taip pat ši Vokietijos organizacija Vyžiui bažnyčiai padovanojo paramentų komplektą. Galima tik pasidžiaugti, kad naujam gyvenimui kyla netik Vyžių klebonija, kurioje įkurtas reabilitacijos centras, bet ir pati bažnyčia.

Iš Leipcigo pasukta Gross Kreuz miestelio parapijos, esančios šalia Berlyno, kryptimi. Pastaroji yra Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos partnerė. Viešnagės metu susitikta su naujuoju parapijos kunigu Marc‘u Gommlich‘u ir jau pensijinio amžiaus sulaukusiu ilgamečiu šios parapijos kunigu Bernd‘u Kuhnt‘u, iš kurio namų pajudėta jau vėlų vakarą.

Kelionė į namus virto tikru išbandymu. Didžioji dalis Europos su nerimu laukė uragano „Xawer“. Prieš išvykstant į Lietuvą beveik vidurnaktį dar užsukta į kitoje pusėje Berlyno esantį Wensickendorf‘o miestelį, kuriame spėta pavakarieniauti ir sukaupti truputį jėgų ilgai kelionei. Dėl audros keliamo pavojaus buvo sustabdytas laivų eismas, todėl teko pasirinkti kelionę automobiliu per Lenkiją, o ne plaukimą keltu iš Kylio uosto. Vykti automobiliu per Lenkiją nėra lengva užduotis - staiga pasikeitusios važiavimo sąlygos apsunkino eismą. Avarijos ir kamščiai keliuose surijo daug laiko. Dažnusyk teko rinktis aplinkelius ir net miško keliukus, kad būtų spėta laiku grįžti į Lietuvą. Su Dievo pagalba pavyko namus pasiekti laiku ir laimingai.

Ačiū Dievui už palaimintą vedimą ir kelionę. Ši kelionė net tik davė peno naujoms idėjoms ir mintims, bet ir dar kartą leido pajusti vedančio Dievo ranką ant peties ir mūsų darbų prasmingumą.

Reabilitacijos centro VšĮ „Gabrielius“ direktorius diakonas Valdas Miliauskas

nuotrauka
Kun.M. Kairys, Diak.V. Miliauskas, Pfr.E. Haaks